Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Eeris: Κυνηγώντας το ρεύμα: Από που έρχεται και που πάει; - 12.5.19 #Euinmyregion [23/4/2019]


Το Ίρις (Eeris) είναι ένα οικιακό σύστημα πληροφόρησης για την ηλεκτρική ενέργεια. Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αυτής δράσης, τα παιδιά και οι γονείς τους θα σχηματίσουν μία ομάδα εξερευνητών και θα ξεκινήσουν μία δημιουργική περιήγηση μέσω κινητού τηλεφώνου για να κατανοήσουν το ρεύμα, την παραγωγή και κατανάλωσή του. Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση των σημερινών και αυριανών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλλει στην υπεύθυνη συμμετοχή τους στην αγορά και εξασφαλίζει προοπτικές εξοικονόμησης και αειφόρου ανάπτυξης στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Ανδρέου, επίκουρο καθηγητή Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα EeRIS αποσκοπεί στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών σε οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τη φύση της κατανάλωσής τους, αλλά και υπηρεσιών που στόχο έχουν να τους οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης αυτής.

Ημερομηνία: 12/05/2019, Ώρα: 11.00-16.00

Χώρος: Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

Ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: http://eeris.web.auth.gr/ 

#EUinmyregion


Επιστροφή



Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19