Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Open Day 2019 – Τεχνολογίες Παραγωγής στο θερμοκήπιο με μειωμένες εισροές– Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 18.09.2019 #Euinmyregion [20/8/2019]


Το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί το κοινό σε μια ημέρα ανοιχτής επίσκεψης  στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 από τις 10:00 μέχρι τις 15:00.

Το έργο Organic-PLUS που υλοποιείται, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση και τελικά στη σταδιακή κατάργηση των αμφισβητούμενων εισροών στη βιολογική αλλά και στη συμβατική γεωργία.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τόσο οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου στο πλαίσιο του παραπάνω έργου όσο και δραστηριότητες στα υπόλοιπα ερευνητικά έργα τα οποία υλοποιούνται από την ομάδα του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Νικόλαο Κατσούλα [FoodOASIS (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), Alga4Fuel&Aqua (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), AgriTexSil (Ελλάδα-Γερμανία-ΕΣΠΑ 2014-2020) Cascade Hydroponics (Ελλάδα Γερμανία-ΕΣΠΑ 2014-2020), FOTOKIPIA (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), INGRECO (ΕΔΚ-ΕΣΠΑ 2014-2020), MED Greenhouses (Interreg-ΕΣΠΑ 2014-2020) κ.α.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του νέου πιλοτικού θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Αγρόκτημα Βελεστίνου, στο οποίο υλοποιούνται τα περισσότερα από τα παραπάνω έργα.

Η εκδήλωση «ημέρα ανοικτής επίσκεψης για το κοινό» (OPEN DAY) εντάσσεται στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας "Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2019 – Europe in My Region 2019" (#EUinMyRegion).  

Ημερομηνία: 18/09/2019, Ώρα: 10.00-15.00

Χώρος: Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις, Βελεστίνο Μαγνησίας

Ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση: http://ee.uth.gr/en/content/laboratory-agricultural-constructions-and-environmental-control

#EUinmyregion          

 

Πρόσκληση στην εκδήλωση «Ημέρα ανοικτής επίσκεψης για το κοινό» (OPEN DAY)

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19