Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην έκθεση Patras IQ 27- 29/04/2018 [2/5/2018]


Το «παρών» έδωσε η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην επιτυχημένη 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest (Patras IQ) που πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο «Δ. Τόφαλος» της  Πάτρας από 27- 29/04/2018. Η Patras IQ συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας.

Στην έκθεση συμμετείχε μεγάλος αριθμός από ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και άλλους αναπτυξιακούς φορείς, καθώς και νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί.

Η συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με περίπτερο αποσκοπούσε στην ενημέρωση του κοινού για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, στις ευκαιρίες που προσφέρει για νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις, ενώ σημαντική βαρύτητα δόθηκε στην προβολή του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), το οποίο με πόρους του ΕΠΑνΕΚ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF)  και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) αναμένεται να μοχλεύσει μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ  για τις ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις.

Επιπροσθέτως στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε ομιλία από εκπρόσωπο του EIF με τίτλο:  «Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, EquiFund: Μετασχηματίζοντας το οικοσύστημα» με σημαντικές πληροφορίες για τις προοπτικές που δημιουργεί το  Equifund στην ελληνική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Το περίπτερο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ το επισκέφτηκε μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμενων, κυρίως νέοι επιχειρηματίες, και φοιτητές, οι οποίοι εξυπηρετήθηκαν δια ζώσης και με την διανομή έντυπου υλικού, ενώ στο χώρο προβάλλονταν και ενημερωτικά βίντεο. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών του περιπτέρου εστιάστηκε στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στις επερχόμενες δράσεις, καθώς και στο EquiFund.Συνημμένα Αρχεία
4/5/2018 Φωτογραφικό υλικό
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19