Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

Νέο Μουσείο Αλεξανδρούπολης / Ένα έργο μεγάλης σπουδαιότητας στον τομέα του πολιτισμού της Ελλάδας [1/11/2018]


Το έργο στο σύνολό του αφορά στην κατασκευή του νέου κτιρίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Πρόκειται για ένα κτίριο συνολικής δόμησης 2.200 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 8.400 τ.μ. Στο έργο περιλαμβάνεται η υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, η συντήρηση των αρχαίων αντικειμένων καθώς και οργάνωση του αποθηκευτικού χώρου. Επίσης θα αποκτηθούν και θα τοποθετηθούν οι προθήκες της μόνιμης έκθεσης και θα γίνει η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρινων βάθρων, μεταλλικών κατασκευών, κρυστάλλων, ειδικών κατασκευών και αναγκαίων ψευδότοιχων της μόνιμης έκθεσης. Επιπροσθέτως μέσα από τη χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί και η προμήθεια και εγκατάσταση φωτισμού για τον χώρο και τα μόνιμα εκθέματα.

Τέλος θα εκτελεσθούν εργασίες και στον εξωτερικό χώρο όπως η κατασκευή περίφραξης, η ασφαλτόστρωση παράπλευρης οδού, η άρδευση και η φύτευση του οικοπέδου που βρίσκεται το μουσείο.

Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing (δηλαδή αφορά 2 Προγραμματικές Περιόδους). Στην Π.Π. 2017-2013 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση εκσκαφών, φέροντα οργανισμού, οπτοπλινθοδομών, μονώσεων, επιχρισμάτων, τοποθέτηση κουφωμάτων. Επίσης μέρος της τοποθέτησης επενδύσεων με γυψοσανίδες, ορθομαρμάρωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και καλύψεων των δαπέδων. Ακόμη πραγματοποιήθηκε η κατασκευή θεμελιακής γείωσης, η ολοκλήρωση του δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και τμήμα της εγκατάστασης των ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και της εγκατάστασης κλιματισμού. Πιο συγκεκριμένα στην Π.Π. 2007-2013 εκτελέσθηκαν εργασίες ύψους 2.855.078,68 ευρώ.

Στην Π.Π. 2014-2020 ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.885.268,09 ευρώ, εκ των οποίων ποσό ύψους 1.020.630,79 ευρώ απαιτήθηκε για την αποπεράτωση των υπολειπόμενων κτιριακών εργασιών, όπως ολοκλήρωση δαπεδοστρώσεων/ψευδοροφών, επιστρώσεις με κεραμικά πλακίδια, τοποθέτηση εσωτερικών θυρών, οποθέτηση ειδών υγιεινής, χρωματισμοί, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Ολοκλήρωση εγκατάστασης ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ολοκλήρωση εγκατάστασης κλιματισμού και αντικεραυνική προστασία του μουσείου.

Μέσα από το έργο επιδιώχθηκε η διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση, σε μια λογική βιώσιμης ανάπτυξης, του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωση του προσφερομένου τουριστικού προϊόντος σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής προς όφελος της τοπικής οικονομίας και μικροεπιχειρηματικότητας.

 

 alex


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης