Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

Isostevia / Μια καινοτόμος εταιρεία στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων στέβιας υψηλής ποιότητας [12/11/2019]


Η επιχείρηση Isostevia ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2013 και δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία κάθε είδους γλυκαντικού από στέβια. Η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Πρoγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για επενδυτικό σχέδιο 172.372 ευρώ.

Μέσω της χρηματοδότησης από το ΕΠΑνΕΚ η επιχείρηση εκσυγχρονίστηκε υλοποιώντας δαπάνες αγοράς εξοπλισμού για την παραγωγή προϊόντων, εξοπλισμού μηχανογράφησης, ανάπτυξης και πιστοποίησης διαχειριστικού συστήματος από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς επίσης και έξοδα μισθοδοσίας ενός υφιστάμενου και νέου ατόμου αντίστοιχα

Με την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου η επιχείρηση επιθυμεί να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στον κλάδο της, ώστε να παράγει σε μεγάλη ποσότητα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας σε μικρό χρονικό διάστημα. Με την αγορά της νέας γραμμής η επιχείρηση θα έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγική ικανότητα της, την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων (υφιστάμενων και νέων) και θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυξημένη ζήτηση σε Πανελλαδικό αλλά και Διεθνές επίπεδο.

Ιστοσελίδα: http://www.isostevia.gr/index.asp

 

iso

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης