Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

ProGnosis Biotech / Μοναδική εταιρεία βιοτεχνολογίας στον χώρο των Βαλκανίων στον τομέα ελέγχου ποιότητας τροφίμων [12/11/2019]


Η εταιρεία ProGnosis Biotech ιδρύθηκε το 2011, με έδρα τη Λάρισα, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Είναι μία καινοτόμος επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην παραγωγή διαγνωστικών προϊόντων, με εφαρμογή στην ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα, η ProGnosis Biotech είναι η μοναδική εταιρεία βιοτεχνολογίας στον χώρο των Βαλκανίων, που ειδικεύεται στην παραγωγή ανοσοχημικών διαγνωστικών προϊόντων in vitro για τον τομέα ελέγχου ποιότητας τροφίμων και είναι πλέον μία καταξιωμένη εταιρία στην παγκόσμια αγορά της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων. 

Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό έργου 197.490,37 ευρώ. Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιήθηκε, περιλαμβάνει επενδύσεις μηχανημάτων και εξοπλισμού, άυλων δαπανών και μισθολογικού κόστους εργαζομένων.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε αύξηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας κατά 119% από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έως σήμερα και προμηθεύτηκε τον απαραίτητο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να επεκτείνει τόσο την παραγωγική της δυναμικότητα (αύξηση του όγκου παραγωγής) όσο και το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο. Η εταιρία έχει ήδη αξιοποιήσει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε στο πλαίσιο του παρόντος επενδυτικού σχεδίου και έχει λανσάρει στην αγορά  μία νέα σειρά προϊόντων.

Αναφορικά με την προστιθέμενη αξία στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, η εταιρία παράγει προϊόντα βιοτεχνολογίας τα οποία χρησιμοποιούνται από την βιομηχανία τροφίμων για τη βελτίωση της ποιότητας και την εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην βελτίωση του Τομέα Έξυπνης Εξειδίκευσης «Αγροδιατροφή» σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, μέσω του επενδυτικού σχεδίου δημιουργήθηκε μία νέα θέση απασχόλησης, η οποία και διατηρείται μέχρι σήμερα. Επιπλέον, η αύξηση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου συνέβαλε ουσιαστικά στην περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία Prognosis Biotech απασχολεί επί του παρόντος 30 άτομα πλήρους απασχόλησης (έναντι 7 που απασχολούσε κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης), 93% των οποίων είναι τουλάχιστον Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.  Σχετικά με την προώθηση ίσων ευκαιριών, αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες αποτελούν το 50% του συνολικού προσωπικού που εργάζεται στην επιχείρηση αυτή τη στιγμή.

Ιστοσελίδα: https://www.prognosis-biotech.com

 

 

 

prog

 

 

 

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης