Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

Ιπποκράτειο Ιωαννίνων / Ένα πρότυπο διαγνωστικό κέντρο στον τομέα της βιοπαθολογίας [12/11/2019]


Το Ιπποκράτειο Ιωαννίνων είναι ένα σύγχρονο και πρότυπο διαγνωστικό κέντρο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαγνωστικού κέντρου και βιοπαθολογίας, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Ειδικότερα, στην επιχείρηση λειτουργεί τμήμα ακτινοδιαγνωστικής με παροχές αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ψηφιακής ακτινογραφίας, CBCT πανοραμικο, μέτρησης οστικής πυκνότητας, triplex και υπερήχων, καθώς επίσης και τμήμα βιοπαθολογίας το οποίο διαθέτει αιματολογικό εργαστήριο, βιοχημικό – ορμονολογικό – ανοσολογικό εργαστήριο, μικροβιολογικό εργαστήριο και εργαστήριο μοριακής βιολογίας.

Το Ιπποκράτειο εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό έργου 224.641 ευρώ.

Με την υλοποίηση της επένδυσης και την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού η επιχείρηση προσφέρει νέες ιατρικές υπηρεσίες - εξετάσεις, εκσυγχρονίζεται λειτουργικά και αυξάνει την εξωστρέφειά της. Ο νέος ορθοτομοπαντογράφος και το ψηφιακό ασύρματο ακτινογραφικό μηχάνημα αποτελούν πρωτοπορία λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχων μηχανήματων στην υγειονομική περιφέρεια που εδρεύει το διαγνωστικό κέντρο. Στην επιχείρηση πραγματοποιείται το σύνολο σχεδόν των εξετάσεων ακτινοδιαγνωστικής, in vivo πυρηνικής ιατρικής με γ camera, μικροβιολογίας και βιοπαθολογίας.

Η επιχείρηση προμηθεύτηκε σύστημα ψηφιακής τρισδιάστασης πανοραμικής ακτινογραφίας οδόντων (ορθοτομοπαντογράφος) – CBCT, σύστημα ψηφιακού ανιχνευτή DR για εφαρμογές ψηφιακής ακτινογραφίας (ψηφιακό ασύρματο ακτινογραφικό μηχάνημα), σύστημα κλιματισμού, αερισμού και ανάκτησης θερμότητας σε χώρους που δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα (π.χ. στους χώρους του αξονικού και μαγνητικού τομογράφου), ενώ εγκατέστησε ένα υπερσύγχρονο σύστημα ελέγχου ρύθμισης της έντασης του φωτισμού, το οποίο θα συνδυάζει τον τεχνητό φωτισμό με τον φωτισμό ημέρας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια και να δημιουργείται ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Εφαρμόζει επιπλέον ένα ακόμη σύστημα διαχείρισης ποιότητας (διαθέτει ήδη ISO 9001:2008) κατά το πρότυπο ISO 15189:2012, το οποίο αφορά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια. Για την χορήγηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού διενεργείται μια αντικειμενική αξιολόγηση της λειτουργικής και τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου και διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και των αναλύσεων. Με αυτό τον τρόπο, ελέγχεται και πιστοποιείται και η τεχνική επάρκεια του κέντρου.

Με τη χρήση του εξοπλισμού εξασφαλίζεται πολύ σημαντική ελάττωση της δόσης ακτινοβολίας και ακριβής επεξεργασία της ψηφιακής εικόνας, με αποτέλεσμα την άριστη τελική αναπαραγωγή σε film, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Τέλος, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας μέσω των συστημάτων κλιματισμού και φωτισμού, η εταιρεία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, καθώς και στην ελάφρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το CO2 που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ιστοσελίδα: https://www.ippokratio.com/index.html

 

 

 

ipp

 

 

 

 

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης