Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών Δομικής Χρήσης / Μεταποίηση και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας [12/11/2019]


Η Βιομηχανία Πλαστικών Ειδών Δομικής Χρήσης ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΑΖΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταποίησης και στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Η επιχείρηση εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό 59.208,31 ευρώ.

Η επένδυση αποσκοπεί τόσο στο μηχανολογικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης όσο και στην προώθηση των πωλήσεων. Παράλληλα μέσω της επένδυσης επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη νέων προϊόντων καθώς και η  διαφοροποίηση των προϊόντων της υπάρχουσας παραγωγικής βάσης δημιουργώντας νέα καινοτομικά προϊόντα με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση των υφιστάμενων.

Κριτήρια που καθιστούν το προτεινόμενο έργο καλή πρακτική αποτελούν η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, η αύξηση της παραγωγικότητας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας .

 

Ιστοσελίδα: https://www.pantazis-sa.gr/

 

 

 

panta

 

 

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης