Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

Αναβάθμιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δημοσίου / Κεντρικές υπολογιστικές υποδομές ΚΤΠ ΑΕ και κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ [1/11/2018]


Η συγκεκριμένη Δράση έχει ως κύριο στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας) της Δημόσιας Διοίκησης και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας, τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ (hardware) όσο και σε αυτά κόστη που αφορούν στην λειτουργία του.

Με την Δράση πραγματοποιήθηκε προμήθεια και τέθηκε σε λειτουργία υποδομή φιλοξενίας των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location). Επίσης πραγματοποιήθηκε η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρης υποδομή φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS) για την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προς τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Μέσω των κεντρικών υποδομών και εφαρμογών του G-Cloud επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη για τους δημόσιους φορείς όπως:

-  Οικονομίες κλίμακας όσο αφορά στα κόστη κτήσης, συντήρησης και λειτουργίας για τις υποδομές που απαιτεί ένα κέντρο δεδομένων,
-  Εξοικονόμηση πόρων για την προμήθεια, συντήρηση και λειτουργία της αναγκαίας υπολογιστικής υποδομής,
-  Ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη και χρήση των υπολογιστικών πόρων (άμεση επέκταση και μείωση ανάλογα με τις απαιτήσεις των συστημάτων του Φορέα),
-  Εγγυημένη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του G-Cloud μέσω συμφωνίας επιπέδου υπηρεσίας (SLA),
-  Υψηλού επιπέδου παρεχόμενη ασφάλεια.

Επιπλέον, προσφέρονται και άλλες εξειδικευμένες και ιδιαίτερα χρήσιμες υπηρεσίες cloud computing όπως Software as a Service (SaaS), κυρίως για εφαρμογές Service Desk, SLA Reporting και Business Intelligence, ενώ σχεδιάζεται και η παροχή υπηρεσιών Platform as a Service (PaaS).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το το G-Cloud έχει βραβευτεί με τα παρακάτω βραβεία:

- Χρυσή Διάκριση για την "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." στα IMPACT BITE Awards 2018.

- Στο Government Cloud (G-Cloud) που υλοποιήθηκε και λειτουργεί στην "Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε." και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, απονεμήθηκε το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Έργων & Πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Έργα Τεχνολογικών Υποδομών, των καθιερωμένων στην ελληνική αγορά πληροφορικής IMPACT BITE Awards.

 

ggg

 

 

 

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης