Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σταθμός συμπίεσης απαερίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) [5/10/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/10/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 24/11/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 072

Προϋπολογισμός:  1.894.233,60 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση παλινδρομικού συμπιεστή, 400 kW, ο οποίος θα παραλαμβάνει τα απαέρια των δύο υφιστάμενων δεξαμενών ΥΦΑ, καθώς και της τρίτης υπό κατασκευή δεξαμενής. Ο σταθμός αυτός θα παραλαμβάνει τα απαέρια που δημιουργούνται από την εξάτμιση του ΥΦΑ εντός των δεξαμενών και των σωληνώσεων του σταθμού και θα τα οδηγεί, μέσω του Μετρητικού Σταθμού Αγίας Τριάδας, στο Σύστημα Μεταφοράς ΦΑ. Με τον τρόπο αυτό θα σταματήσει η σημερινή, αναγκαστική, καύση των απαερίων στον πυρσό της Ρεβυθούσας, όταν ο σταθμός δεν λειτουργεί για την τροφοδοσία του Συστήματος Μεταφοράς.

Η ποσότητα που οδηγείται στον πυρσό, όταν ο σταθμός δεν αεριοποιεί ΥΦΑ, είναι της τάξης των 3.500 kg ΥΦΑ/h. Το προτεινόμενο έργο πέραν της σημαντικής εξοικονόμησης ΥΦΑ για τους Χρήστες του σταθμού της Ρεβυθούσας θα έχει και σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος εκμηδενίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά την διάρκεια της μη λειτουργίας του σταθμού. Η ανάπτυξη της ανωτέρω υποδομής συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικού αερίου στη χώρα και στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το 'Αρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 2131503644, 2107450832,  Email: koukou@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
5/10/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
5/10/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης