Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας [13/11/2017]


Παλιά κτίρια – Νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες

Η Δράση "Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2014-2020» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθμού της χώρας και στοχεύει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των                                                                        αστικών περιοχών.

 

Στα συνημμένα αρχεία πιο κάτω θα βρείτε την πρόσκληση της δράσης, καθώς και πρόσθετο επικοινωνιακό υλικό. Ανακοινώσεις, συχνές ερωτήσεις κ.ά. επίσης θα αναρτώνται εδώ. 

Για ερωτήματα, διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ktiria-epanek@mou.gr.

Συνολικός Π/Υ Πρόσκλησης: 90.000.000 ευρώ

Μέγιστη χρηματοδότηση 2.500.000 ευρώ ανά πρόταση και έως 100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Έναρξη υποβολών: 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14.00

Λήξη υποβολών: 15 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 17.00

Αμεση αξιολόγηση με βαθμολογούμενα κριτήρια

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ.Συνημμένα Αρχεία
3/12/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
3/12/2018 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Μετατροπή "Κλειστού Κολυμβητηρίου Τυρνάβου" σε "Κέντρο Αθλησης, Κολύμβησης και Φυσικοθεραπείας Τυρνάβου»
3/12/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
30/11/2018 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Δημιουργική επανάχρηση κτιρίου πνευματικού κέντρου Δήμου Σκύδρας»
19/11/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
14/9/2018 Τροποποίηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση
14/8/2018 Αποφάσεις Ενταξης Πράξεων
14/8/2018 Απόφαση Απόρριψης Πράξεων
13/8/2018 Αποφάσεις Ενταξης Πράξεων
25/6/2018 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων (Προσθήκη Ορθής Επανάληψης της Αποφ. Εντ. 5021380)
25/6/2018 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
13/6/2018 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης
13/6/2018 Νέα Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
13/6/2018 Έντυπο Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
17/5/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση
27/3/2018 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τη Δράση
26/3/2018 Τροποποίηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
12/1/2018 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Δράση
12/1/2018 Έγκριση αρχείων Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση
9/1/2018 Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
29/12/2017 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης
22/12/2017 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Δράση
12/12/2017 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Δράση
8/12/2017 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Δράση
6/12/2017 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Δράση
13/11/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
13/11/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
13/11/2017 Μονοσέλιδη Σύνοψη (τελευταία επικαιροποίηση: 29/12/2017)
13/11/2017 Αναλυτικό 8σέλιδο Φυλλάδιο με παραδείγματα (τελευταία επικαιροποίηση: 29/12/2017)
13/11/2017 Αφίσα
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund