Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση Υποδομών Οργανισμoύ Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) και Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ) για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας [3/4/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης:03/04/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/04/2019 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2019 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 119

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) και Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (Ο.Κ.Α.Α. ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε. (ΟΚΑA Α.Ε.) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΚΑΘ Α.Ε.) αποτελούν Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) και εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Οι σύγχρονες μορφές διοίκησης και οργάνωσης του εμπορίου που ακολουθούν οι δύο φορείς, τους καθιστούν σύγχρονες και ανταποδοτικές εταιρείες του Ελληνικού Δημοσίου. Περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις σε όλη την χώρα έχουν επιλέξει να αναπτύξουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους στις εγκαταστάσεις που διαθέτουν οι δύο εταιρείες σε όλη την εθνική επικράτεια. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, αποτελεί γι' αυτές βασική προτεραιότητα.

Οι προτεινόμενες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αφορούν στη συνολική αναβάθμιση των υποδομών και εγκαταστάσεών τους στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και έχουν ως στόχο τη στήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η ενέργεια αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη συγκέντρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένους υποδοχείς με στόχο αφ' ενός την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με υποστηρικτικές για τη λειτουργία τους υποδομές, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία αλυσίδων αξίας και οικονομιών κλίμακας, αφ' ετέρου την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο της εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, 2131503643, email: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
30/12/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών Ο.Κ.Α.Α. για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας»
30/12/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση υποδομών ΚΑΘ για την υποστήριξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας»
3/4/2019 Συνημμένα Αρχεία
3/4/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης