Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και πολιτιστικές υποδομές [5/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/07/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/07/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 022

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη Δ/ΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ και στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".

Στη δράση περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν σε εργασίες για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των επισκεπτών σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και άλλες πολιτιστικές υποδομές αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με στόχο την παροχή βελτιωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών, που αναμένεται να τους καταστήσει περισσότερο ελκυστικούς για τους επισκέπτες και να συμβάλει στην τουριστική και γενικότερη ανάπτυξη στις περιοχές χωροθέτησής τους.

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, Τηλ.: 213-1503643, Email: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
28/1/2020 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ»
15/1/2019 Τροποποίηση Απόφασης Ενταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ»
22/3/2017 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ»
9/2/2017 Απόρριψη Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Α.Χ. ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ»
30/9/2016 Απόφαση Παράτασης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
5/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
5/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης