Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Ακολουθήστε μας
στα κοινωνικά δίκτυα
Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών.
Με τη συγχρηματοδότηση των ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Πρόσφατες ΑναρτήσειςΤο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών» αποτελούσε μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιούσαν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.

Ο προυπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και υλοποιείται στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς άξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ). 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ενισχύθηκαν έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:

 • Από τριάντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (30.000,00 έως 300.000,00  ευρώ) για τον τομέα «Μεταποίηση»
 • Από είκοσι χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 300.000,00 ευρώ) για τον τομέα «Τουρισμός»
 • Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 100.000,00 ευρώ) για τον τομέα «Εμπόριο - Υπηρεσίες».
Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης μπορούσαν να υποβάλουν πρόταση:
 1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31.12.2011, είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα έπρεπε, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διέθεταν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης,
 2. νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπταν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα έπρεπε, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διέθεταν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης ήταν υποχρεωτική μέσω της ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr/mis από τις 25/2/2013 μέχρι και τις 16/5/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γινόταν αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Για την ενημέρωση του κοινού υπήρχαν 265 σημεία πληροφόρησης.
Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να απευθύνονται στους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ:

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αττική,  Β. Αιγαίο,  Ν. Αιγαίο,: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4,  ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242, www.elanet.gr, email: contact@elanet.gr 

 •  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 622711, www.diaxeiristiki.gr,  email: efd@patrascc.gr

 •  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κεντρική Μακεδονία,  Δυτική Μακεδονία,  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), Οικισμός Λήδα – Μαρία, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου – Θέρμης, ΤΚ 570 01, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ. 2310 480000www.e-kepa.gr, email: info@e-kepa.gr

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ανατολική Μακεδονία,  Θράκη, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ), Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 25310 35916, www.desm-os.gr, email: desm-123@otenet.gr 

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Στερεάς Ελλάδας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝΔΙΑ), Γ. Γεννηματά 13, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ τηλ. 22310 67498, www.andia.gr, email: andia@otenet.gr

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Θεσσαλία, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΕΔΕΠ), Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 76894, www.aedep.gr, email: aedep@aedep.gr 

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κρήτη,  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ), Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ. 2810 302400, www.ank.gr, email: info@ank.gr  

Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300.

Στον ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

Στα στελέχη των Περιφερειών.  Δείτε αναλυτικά όλα τα σημεία ενημέρωσης κοινού εδώ.