Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

9 και 10 Μαΐου, 2019 – «ΕΡΓΑΣΤHΡΙΟ ΜΕΛEΤΗΣ: Συζητώντας για την οικονομία της ρωμαϊκής Ηπείρου» Ι, #Euinmyregion [6/5/2019]


Μέσω της υλοποίησης του εργαστηρίου με θέμα «Συζητώντας για την οικονομία της ρωμαϊκής Ηπείρου» Ι, θα μελετηθεί η οικονομία της Δυτικής Ελλάδας και κυρίως της Ηπείρου κατά τη ρωμαϊκή περίοδο. Ειδικότερα στη Ρωμαϊκή Περίοδο, η Ήπειρος ευρισκόμενη μεταξύ του κέντρου της αυτοκρατορίας και των εμπορικών οδών της ανατολής, εκτός από εμπορικό σταυροδρόμι αποτελούσε και μια σημαντική πηγή γεωργικών και κτηνοτροφικών αγαθών για τη Ρώμη. Είναι σημαντικό να διερευνηθεί η οργάνωση της αγροτικής οικονομίας και των αγροικιών στην Ήπειρο κατά τη Ρωμαϊκή Περίοδο, με απώτερο στόχο τη μελέτη της τοπικής κοινωνίας για μία περίοδο που κράτησε αρκετούς αιώνες. 

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Αναβαθμίς: Ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας: μελέτες και ψηφιακές εφαρμογές», το οποίο εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

Ημερομηνία: 9 και 10.05.2019, Ώρα: 10:00 - 15:00

Χώρος:  Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, TK 11635, Αθήνα.

Ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση:  http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ihr/news/2019/2019_05_09_Programme_RomanEpirus.pdf

#EUinmyregion


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19