Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι την 01 Νοεμβρίου 2021 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 167 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,7 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 146% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (8,03 δισ. Ευρώ μετά την ενσωμάτωση 1,6 δις ευρώ πόρων του REACT-EU)

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.499 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 12,07 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 150% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

27

5.051.373.307

35.516

5.012.459.971

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

8

66.757.210

8

31.010.842

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

6

2.768.000.000

6

2.880.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

20

798.399.419

1.416

767.559.212

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

102

209.480.643

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

20

643.821.030

20

611.972.454

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

21

557.524.883

18

587.367.826

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

4

799.536.190

3

1.120.603.039

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

18

220.383.288

190

204.013.783

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

11

296.761.242

121

325.239.329

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

6

79.850.000

45

51.400.307

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

4

170.457.295

35

151.658.654

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

119.903.376

ΣΥΝΟΛΟ

167

11.696.395.116

37.499

12.072.669.437


Συνημμένα Αρχεία
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2020
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2019
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης