Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι την 06 Οκτωβρίου 2020 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 141 ενεργές Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 7,72 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 125% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (6,185 δισ ευρώ μετά την Αναθεώρησή του που εγκρίθηκε στις 9/7/2020).

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 32.047 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 8,78 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 142% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

17

3.437.173.307

30.253

3.181.374.650

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

8

66.757.210

6

12.267.210

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

6

1.449.100.000

6

2.568.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

16

680.453.419

1.232

591.456.319

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

58

122.319.880

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

21

636.847.033

93

623.443.592

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

16

331.603.892

15

421.457.234

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

4

199.536.190

2

493.974.547

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

14

183.683.288

165

190.460.210

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

10

264.641.242

121

293.636.335

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

4

69.850.000

42

45.865.020

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

3

153.983.695

35

140.716.716

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

94.942.576

ΣΥΝΟΛΟ

141

7.717.160.527

32.047

8.779.914.290


Συνημμένα Αρχεία
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2019
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
ESPA-COVID-19

COVID-19

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης