Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Η ιστορία επιτυχίας του EquiFund [14/12/2021]


Ένα από τα πλέον επιτυχηµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα & Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) είναι αναµφίβολα το Ταµείο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΤΑΕΣΥΜ) ή αλλιώς EquiFund.

Το EquiFund αποτελεί µια επενδυτική πλατφόρµα, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση των νεοφυών και µικροµεσαίων κυρίως επιχειρήσεων σε κεφάλαια µέσω Ενδιάµεσων Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών (ΕΧΟ), οι οποίοι είναι επενδυτικοί οργανισµοί - εταιρείες επιχειρηµατικών συµµετοχών (Funds).

Δείτε εδώ μια συνοπτική παρουσίαση σε μορφή ψηφιακού εντύπου, με βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εργαλείου.

Περισσότερα για το EquiFund δείτε εδώ 

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19