Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Πώς το ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) στήριξε την ελληνική οικονομία (Video) [27/9/2022]


To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020 διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Αποτέλεσε τον μοναδικό σημαντικό πυλώνα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων την περίοδο της οικονομικής κρίσης και αξιοποιήθηκε εκτενώς για τη διοχέτευση σημαντικών πόρων κατά την πανδημική κρίση COVID 19 που ακολούθησε.  

Σε αυτό το σύντομο  βίντεο-πληροφοριακό γράφημα (infographic animation) παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ορισμένα από τα βασικά επιτεύγματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η υλοποίηση συνεχίζεται, οπότε  ορισμένοι από τους δείκτες που αναφέρονται ενδέχεται να επικαιροποιηθούν περαιτέρω.  

Δείτε εδώ το video


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19