Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κοινού στην ενημερωτική εκδήλωση για την δράση «Ερευνώ- Δημιουργώ- Καινοτομώ» στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στις 22/3/17 [24/3/2017]


Δείτε εδώ τις παρουσιάσεις της εκδήλωσης:

-Χτίζοντας μια ολοκληρωμένη πολιτική για Ε&Κ - Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης —[pdf-673 KB]

-Δράσεις Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας στο πλαίσιο του Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ - Γ.Γ. Κυπριανίδου—[pdf-1255 KB]

-Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ—[pdf-646 KB]

-Επιλογή και έγκριση (αξιολόγηση), Δέσποινα Κράλλη, Προϊσταμένη Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ—[pdf-1025 KB]

-Επιλέξιμες Δαπάνες, Βασίλης Γέρος, Προϊστάμενος Μονάδας Β ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ —[pdf-512 KB]

-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»,Μαρία Κουτσοπούλου, Στέλεχος Διαχείρισης Μονάδας Α΄ ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ —[pdf-1294 KB] 

-Δείτε εδώ το video της εκδήλωσης 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19