Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ συμμετέχει στα Open Days 2017! Επισκεφτείτε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (ΕΚΕΦΕ «Δ») στην εκδήλωση «ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» στις 30.5.17 [26/5/2017]


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»  (ΕΚΕΦΕ «Δ») συμμετέχει  με την εκδήλωση «OPEN DAYS : ΕΚΕΦΕ «Δ» ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ»  ( 30.5.17) στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας : "Η Ευρώπη στην περιοχή μου" (#EUinMyRegion). Οι εκδηλώσεις OPEN DAYS συντονίζονται από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για την εν λόγω προβολή υπήρξε στενή συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ/ Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/ Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Το ευρύ κοινό θα επισκεφτεί  την έκθεση καινοτομίας και εργαστήρια του Κέντρου και θα γνωρίσει από κοντά τα αποτελέσματα των έργων  που  έχουν συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία διεξάγονται στα Ινστιτούτα Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Βιοεπιστημών και Εφαρμογών, Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνικών Ραδιολογικών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας κ.α.

Ορισμένα από τα έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Αναλυτικά τα έργα που θα παρουσιαστούν αφορούν σε δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα:

·Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

·Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

·Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)

· CORDIS

· FP7

Έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

·Κοινοί παθογενετικοί οδοί και μηχανισμοί ασθενείων συνδετικού ιστού Alzheimer και Διαβήτη που προκαλούν κυτταρική απόπτωση

http://diabetal.bio.demokritos.gr/index.php/el/

·“Πρωτοποριακές Τεχνολογίες για την υλοποίηση CCS”

http://noveltiesonccs.gr/index.php/el/

·Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών και Διεργασιών για Aποτελεσματική Αποθήκευση του Υδρογόνου

http://margarit.gjoka.eu/

·ΝΑΝΟΒΙΟΔΟΜΥΛ

http://nanobiodomyl.gr/wp-content/uploads/2014/06/SurfaPore-FX-PDS-en.pdf

http://nanobiodomyl.gr/?page_id=8

·Μελέτη κλιματικών μεταβολών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα : Εκτίμηση μελλοντικών περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο

http://www2.ipta.demokritos.gr/climaltergr

·Ταυτοποίηση Στόχων  για την διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών (ΔΙΑΣ)

http://bio.demokritos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=168&lang=el

·PYRONES: PYRo-mOdelliNg and Evacuation Simulation system

http://pyrones.iit.demokritos.gr/

·PROBEOIL

http://probeoil.inp.demokritos.gr/PROBEOIL/

Έργα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

·Ανακύκλωση Ηλίου, προς τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος Ηλίου

http://www.ims.demokritos.gr/ims_field.php?ergo=G109&lang=en

Έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)

·Στοχευμένες στρατηγικές για νέες θεραπείες καρδιαγγειακών και φλεγμονωδών νοσημάτων που θα βασίζονται στις προστατευτικές δράσεις της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL)

https://sites.google.com/site/chronidemokritos/research-projects/aristeia-ii-     4839-apoe4

·Σύνθετες μαγνητικές νανοδομές – COMANA

http://comana.ims.demokritos.gr

·Κατανοώντας τη σχέση της απολιποπρωτεΐνης Ε και της ομοιόστασης της χοληστερόλης στον εγκέφαλο με τη νόσο Alzheimer

https://sites.google.com/site/chronidemokritos/home

Έργα CORDIS Ευρωπαϊκής Ένωσης

·Εφαρμογές Νανοηλεκτρονικής σε ασφαλείς, οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία

http://cordis.europa.eu/project/rcn/201934_en.html

·Aύξηση της λειτουργικότητας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου με χρήση νανονημάτων, αισθητήρων και μικροκυματικών διατάξεων

http://cordis.europa.eu/project/rcn/95145_en.html

Έργα Προγραμμάτων  FP7

·EU-CIRCLE

http://www.eu-circle.eu

·OEI2 (“Open Educational Ideas & Innovations”)

http://www.idea-space.eu/)

·STIMULATE  - Οι Επιστήμονες αποκαλύπτουν το μυστικό της τεχνολογικής προόδου

Film Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Woq2Cj916-E&list=PLmQdDYjAqXUk7tvBMa0Cq5qaNgh38TX4Q&index=1

Game trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GR2QBenjCJQ&t=1s

·Το έργο LIBRA

το web-links: http://tandem.inp.demokritos.gr/  και http://libra.inp.demokritos.gr/

 ·“LoveFood”

http://love-food-project.eu/doku.php)

·Ερευνητικοί Σταθμοί Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων για την καταγραφή της Αστικής και Διασυνοριακής Ρύπανσης μεγάλης γεωγραφικής κλίμακας και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

http://www2.ipta.demokritos.gr/entec/


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19