Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Το κοινό εξερεύνησε τα επιστημονικά ευρήματα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτου στο πλαίσιο του #EU in my Region [14/6/2017]


Το κοινό έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα που εκτέθηκαν στην Έκθεση Καινοτομίας και σε εργαστήρια  του ΕΚΕΦΕ «Δ» και αφορούσαν σε δράσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί από  Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  Οι ερευνητές εξήγησαν στο κοινό με απλή γλώσσα τα χαρακτηριστικά των έργων και τα οφέλη που έχουν προκύψει.

Τα έργα που παρουσιάστηκαν και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Προγράμματα που τα έχουν συγχρηματοδοτηθεί είναι τα παρακάτω:

Έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 

 • Κοινές παθογενετικοί οδοί και μηχανισμοί ασθενείων συνδετικού ιστού Alzheimer και Διαβήτη που προκαλούν κυτταρική απόπτωση

            http://diabetal.bio.demokritos.gr/index.php/el/

 • “Πρωτοποριακές Τεχνολογίες για την υλοποίηση CCS”

            http://noveltiesonccs.gr/index.php/el/

 • Ανάπτυξη Προηγμένων Υλικών και Διεργασιών για Aποτελεσματική Αποθήκευση του Υδρογόνου

            http://margarit.gjoka.eu/

 • ΝΑΝΟΒΙΟΔΟΜΥΛ

           http://nanobiodomyl.gr/wpcontent/uploads/2014/06/SurfaPore-FX-PDS-en.pdf

           http://nanobiodomyl.gr/?page_id=8

 • Μελέτη κλιματικών μεταβολών και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα : Εκτίμηση μελλοντικών περιβαλλοντικών και κοινωνικό-οικονομικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο

           http://www2.ipta.demokritos.gr/climaltergr

 • Tαυτοποίηση Στόχων  για την διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών (ΔΙΑΣ)

           http://bio.demokritos.gr/index.phpoption=com_content&view=article&id=167&Item

 • PYRONES: PYRo-mOdelliNg and Evacuation Simulation system

          http://pyrones.iit.demokritos.gr/

 • PROBEOIL

           http://probeoil.inp.demokritos.gr/PROBEOIL/

 Έργα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής

 • Ανακύκλωση Ηλίου, προς τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος Ηλίου

           http://www.ims.demokritos.gr/ims_field.phpergo=G109&lang=en

Έργα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ)

 • Στοχευμένες στρατηγικές για νέες θεραπείες καρδιαγγειακών και φλεγμονωδών νοσημάτων που θα βασίζονται στις προστατευτικές δράσεις της λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL)

            https://sites.google.com/site/chronidemokritos/researchprojects/aristeia-ii-4839-apoe4

 • Σύνθετες μαγνητικές νανοδομές – COMANA http://comana.ims.demokritos.gr

 • Κατανοώντας τη σχέση της απολιποπρωτεΐνης Ε και της ομοιόστασης της χοληστερόλης στον εγκέφαλο με τη νόσο Alzheimer

            https://sites.google.com/site/chronidemokritos/home 

Έργα CORDIS Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Εφαρμογές Νανοηλεκτρονικής σε ασφαλείς, οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία

           http://cordis.europa.eu/project/rcn/201934_en.html

 • Aύξηση της λειτουργικότητας των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πυριτίου με χρήση νανονημάτων, αισθητήρων και μικροκυματικών διατάξεων

           http://cordis.europa.eu/project/rcn/95145_en.html

 Έργα Προγραμμάτων  FP7

 • EU-CIRCLE

           http://www.eu-circle.eu

 • OEI2 "Open Educational Ideas & Innovations"

            http://www.idea-space.eu

 • STIMULATE  - Οι Επιστήμονες αποκαλύπτουν το μυστικό της τεχνολογικής προόδου

FilmTrailer: https://www.youtube.com/watch?v=Woq2Cj916-E&list=PLmQdDYjAqXUk7tvBMa0Cq5qaNgh38TX4Q&index=1
Game trailer: https://www.youtube.com/watchv=GR2QBenjCJQ&t=1s

 • Το έργο LIBRA

web  links: http://tandem.inp.demokritos.gr/  και http://libra.inp.demokritos.gr/

 • “LoveFood”

           http://love-food-project.eu/doku.php

 • Ερευνητικοί Σταθμοί Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικών Παραμέτρων για την καταγραφή της Αστικής και Διασυνοριακής Ρύπανσης μεγάλης γεωγραφικής κλίμακας και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής

           http://www2.ipta.demokritos.gr/entec/Συνημμένα Αρχεία
14/6/2017 Δείτε τον χάρτη της εκδήλωσης εδώ
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19