Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δημοσιότητα - Εκδηλώσεις

Ενημερωτικό έντυπο «Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης» [18/10/2018]


 Στο νέο έντυπο που εξέδωσε η ΕΥΔ με τίτλο «Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάπτυξης»  μπορείτε να ενημερωθείτε  για την πορεία του ΕΠΑνΕΚ και για την υποστήριξη που προσφέρει στην επιχειρηματικότητα της χώρας, μέσω των Δράσεων ενίσχυσης που υλοποιούνται. Επίσης παρουσιάζονται οι ανοικτές Δράσεις στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αλλά και αυτές που αναμένεται άμεσα να δημοσιευτούν. Επιπροσθέτως υπάρχει αναφορά στο υπερταμείο συμμετοχών «EquiFund»  το οποίο αποτελεί σημαντικό πυλώνα ενίσχυσης των καινοτόμων επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα και οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), καθώς και από εθνικούς πόρους.Συνημμένα Αρχεία
18/10/2018 Δείτε το ενημερωτικό έντυπο εδώ
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19