Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101   >

21/10/2020 - Στήριξη από το Ταμείο Υποδομών σε επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία COVID-19

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώς ενίσχυσης έως 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των κατασκευών και της ενέργειας, που  έχουν πληγεί από την πανδημία COVID-19. Η   στήριξη θα παρασχεθεί μέσω του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), του ΕΠΑνΕΚ, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), υπό μορφή επιδοτούμενων δανείων και θα απευθύνεται σε εταιρείες με έως 3.000 εργαζομένους στους παραπάνω τομείς. Στόχος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητάς τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους τόσο κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού όσο και μετά από αυτήν.

moreπερισσότερα...

21/10/2020 - Λογισμικό εταιρίας χρηματοδοτούμενης από το EquiFund επιλέχθηκε από τον φορέα διαχείρισης συγκοινωνιών του Λονδίνου

Το λογισμικό της Ελληνικής εταιρίας ΤΕΚΜΟΝ επιλέχθηκε από τον οργανισμό TfL (Transport for London), τον φορέα που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και τον συντονισμό των δημόσιων μεταφορών στο Λονδίνο  και  αξιοποιείται για remote briefing (ενημέρωση εργασιών εξ Άαποστάσεως) από τους 1500 εργαζόμενους που εκτελούν εργασίες συντήρησης του London Underground.

moreπερισσότερα...

20/10/2020 - 3η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»

Δημοσιεύθηκε η τρίτη (3η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700) αιτήσεων χρηματοδότησης που αφορούν σε διαδικασία υποβολής αρχικών αιτημάτων για το χρονικό διάστημα από 29/07/2020 έως και 31/08/2020 και έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ (11.828) αιτήσεων χρηματοδότησης που αφορούν σε διαδικασία υποβολής αιτημάτων παράτασης για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως και 31/08/2020, δημόσιας δαπάνης 95.569.792,19 ευρώ.

moreπερισσότερα...

19/10/2020 - Απολύμανση του κτιρίου της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ την Τρίτη 20/10/2020

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι αύριο, Τρίτη 20/10/2020, το κτίριο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) επί της οδού Μεσογείων 56 θα είναι κλειστό προς το κοινό λόγω εργασιών απολύμανσης για τη νόσο του κορωνοϊου COVID-19. Για την εν λόγω ημερομηνία η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ θα λειτουργήσει αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας.

moreπερισσότερα...

16/10/2020 - 2η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» του ΕΠΑνΕΚ. Η τροποποίηση αφορά σε σημεία της Αναλυτικής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, όπως οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, η ιδιωτική συμμετοχή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης κ.ά. 

moreπερισσότερα...

15/10/2020 - 10η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β κύκλος)»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εκατόν ογδόντα εννέα (189) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων με επιπλέον συνολικό προϋπολογισμό επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 4.560.801,57 ευρώ. Ειδικότερα, τέσσερα (4) επιχειρηματικά σχέδια αφορούν στην πρώτη περίοδο υποβολών, ένδεκα (11) στη δεύτερη και εκατόν εβδομήντα τέσσερα (174) στην τρίτη περίοδο υποβολών. Τα συνολικά ενταγμένα επιχειρηματικά σχέδια στη Δράση ανέρχονται σε 4.973. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 125.791.739,5 ευρώ.

moreπερισσότερα...

14/10/2020 - Εγκαινιάστηκε η πλατφόρμα για τις startups "Elevate Greece"

Εγκαινιάστηκε στις 13/10/2020 από τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη,  παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων  κ. Αδωνη  Γεωργιάδη, των Υφυπουργών κ. Χρίστου Δήμα και κ. Γιάννη Τσακίρη και του Γ.Γ.Ε.Τ. κ. Αθανάσιου Κυριαζή η πλατφόρμα Elevate Greece (Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων), μέσω της οποίας θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις και θα πιστοποιείται ότι χαρακτηρίζονται «επίσημα» από την Πολιτεία ως νεοφυείς, εφόσον πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά:

α) της καινοτομίας (innovation). 
β) της δυνατότητας κλιμάκωσης του εγχειρήματος (scalability).

moreπερισσότερα...

13/10/2020 - Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 7/08.09.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ολοκλήρωση εξέτασης 18 ενστάσεων, από τις οποίες δέκα επτά (17) ενστάσεις απορρίπτονται, ενώ μία (1) αποσύρθηκε από τον υποψήφιο επενδυτή.

moreπερισσότερα...

13/10/2020 - «Πέρασμα στο Φως» μια διαδραστική ψηφιακή έκθεση με τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Αθωνικής Πολιτείας

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έκθεση θα λάβει χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 16 έως τις 24 Οκτωβρίου 2020, όπου  θα παρουσιαστούν ψηφιακά για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό, ανεκτίμητοι θησαυροί του Αγίου Όρους.

Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με υψηλής πολιτιστικής αξίας  κειμήλια της υπερχιλιετούς ιστορίας της ιεράς κοινότητας του Αθω και ταυτόχρονα να γνωρίσουν την πνευματικότητα και την ορθόδοξη πολιτιστική  παράδοση του Αγιου Όρους. 

moreπερισσότερα...

13/10/2020 - 1η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι του Β κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι του Β κύκλου της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων με συνολική δημόσια δαπάνη προϋπολογισμού 88.676.570,54 ευρώ.

moreπερισσότερα...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
ESPA-COVID-19

COVID-19

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης