Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89   >

3/6/2020 - Λειτουργία της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο του COVID19

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ από την πρώτη στιγμή του ξεσπάσματος της πανδημικής κρίσης COVID19 ενεργοποιήθηκε κατά τον βέλτιστο τρόπο και σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να προστατέψει τη δημόσια υγεία χωρίς να επηρεαστεί, η απόδοση του έργου της Υπηρεσίας, εφαρμόζοντας την εφαρμογή της εκ περιτροπής τηλεργασίας, την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και λαμβάνοντας διοικητικά μέτρα για την εξυπηρέτηση του (δείτε σχετ. συνημμένα). 

moreπερισσότερα...

3/6/2020 - 8η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον διακοσίων σαράντα τεσσάρων (244) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 18.263.890,37 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 242.116.941,26 ευρώ.

moreπερισσότερα...

1/6/2020 - 11η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δημοσιεύθηκε η ενδέκατη (11η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον επτά (7) επιχειρηματικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 293.930,00 ευρώ. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 41.259.298,59 ευρώ.

moreπερισσότερα...

29/5/2020 - Τι ισχύει για τους κανόνες σώρευσης για τα μέτρα στήριξης στο πλαίσιο των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το  Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, σε ό,τι αφορά τους κανόνες σώρευσης για τους συμμετέχοντες, ισχύουν τα εξής:

moreπερισσότερα...

29/5/2020 - Ρυθμίσεις για την Υποδοχή κοινού στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

«Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Γραφείο Πληροφόρησης δέχεται κοινό μόνο κατόπιν πρότερης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον δεν είναι δυνατή η τηλεφωνική / ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων σε εναρμόνιση με τη σχετική εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486) του Υπουργείου Εσωτερικών.

moreπερισσότερα...

28/5/2020 - 12η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»

Δημοσιεύθηκε η δωδέκατη (12η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη δύο (2) πράξεων συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 100.000,00 ευρώ.

moreπερισσότερα...

27/5/2020 - 5η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»”

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»” του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον εννέα (9) ερευνητικών έργων/πράξεων της Πρόσκλησης. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 33.821.764,47 ευρώ.

 

moreπερισσότερα...

27/5/2020 - 1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»”

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» - «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»” του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εκατόν εβδομήντα τριών (173) αιτήσεων χρηματοδότησης με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 87.662.975,46 ευρώ.

moreπερισσότερα...

26/5/2020 - 1η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτoαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, χιλίων οκτακοσίων ενενήντα μίας (1.891) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 51.303.731,37 ευρώ.   

moreπερισσότερα...

25/5/2020 - 8η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την απόρριψη εξήντα τεσσάρων (64) πράξεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 4.403.605,74 ευρώ.

moreπερισσότερα...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης