Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71   >

9/8/2019 - Λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης από 12 -16/08

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι από την Δευτέρα 12/8 έως και την Παρασκευή 16/08 το Γραφείο Πληροφόρησης κοινού επί της Δραγατσανίου 8 θα είναι κλειστό. 

Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από Δευτέρα  19/08, παραμένει 10:00 – 14:00 και του τηλεφωνικού κέντρου 9:00 – 16:30.

moreπερισσότερα...

7/8/2019 - Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τροποποίηση Απόφασης Ένταξης  Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία εντάσσονται επιπλέον εξήντα (60) επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 8.857.539,40 ευρώ

moreπερισσότερα...

6/8/2019 - Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα εντάσσονται 7 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης  1.181.017,10 ευρώ.

moreπερισσότερα...

2/8/2019 - Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκαν Τροποποιήσεις  Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων από τις Περιφέρειες Ιόνιων Νήσων και Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ», σύμφωνα με τις οποίες εντάσσονται εικοσιτέσσερα (24) επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 4.231.924,81 ευρώ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, σαράντα τρία (43) επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού 7.272.040,25 ευρώ και εξήντα οκτώ (68) συνολικού προϋπολογισμού 10.354.770,59 ευρώ  στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

moreπερισσότερα...

2/8/2019 - Ολοκλήρωση Μεταφοράς Γραφείου Πληροφόρησης σε νέες εγκαταστάσεις.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η μεταφορά του Γραφείου Πληροφόρησης του ΕΠΑνΕΚ στις εγκαταστάσεις επί της οδού Δραγατσανίου 8, στην πλατεία Κλαυθμώνος όπου πλέον θα παρέχονται οι υπηρεσίες της δια ζώσης ενημέρωσης.

moreπερισσότερα...

26/7/2019 - Έρευνα μέτρησης ικανοποίησης Δικαιούχων ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» πραγματοποιεί έρευνα για τη μέτρηση της ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δικαιούχων των Έργων Υποδομών του ΕΠΑνΕΚ, καθώς και των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων.

moreπερισσότερα...

22/7/2019 - Νέα ημερομηνία μεταφοράς του Γραφείου Πληροφόρησης του ΕΠΑνΕΚ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η μεταφορά του Γραφείου Πληροφόρησης του ΕΠΑνΕΚ στις νέες εγκαταστάσεις επί της οδού Δραγατσανίου 8, στην πλατεία Κλαυθμώνος, μετατίθεται για λίγες ημέρες λόγω της ανάγκης διευθέτησης ορισμένων έκτακτων τεχνικών προβλημάτων.

moreπερισσότερα...

19/7/2019 - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» - 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για τους δικαιούχους του Συμπληρωματικού Προσωρινού Πίνακα της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Β’ Κύκλος» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», για την πρώτη (1η) περίοδο υποβολών.

moreπερισσότερα...

15/7/2019 - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» μέχρι 22/07/2019

Ανακοινώθηκε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» μέχρι 22/07/2019 και ώρα 16:00.

moreπερισσότερα...

15/7/2019 - Μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ»

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μετάθεση για τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τον Β’ κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄οίκον ΙΙ».

Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία για την καλύτερη προετοιμασία του προγράμματος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τις επόμενες μέρες θα γίνει σχετική τροποποίηση του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος και θα ανακοινωθούν οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ανά ομάδα Περιφερειών.

 

moreπερισσότερα...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund