Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97   >

7/8/2020 - Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη είκοσι πέντε (25) πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.061.408,61 ευρώ.

moreπερισσότερα...

7/8/2020 - Λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης στην διάρκεια του Αυγούστου

Πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους ότι το Γραφείο Πληροφόρησης κοινού του ΕΠΑνΕΚ, στην οδό Δραγατσανίου 8 στην Αθήνα, θα είναι κλειστό από τις 17 μέχρι τις 21 Αυγούστου. 

moreπερισσότερα...

6/8/2020 - 2η Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Έγκρισης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα (3.479) αιτήσεων χρηματοδότησης δημόσιας δαπάνης 28.974.748,63 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 01/07/2020 έως και 28/07/2020.

moreπερισσότερα...

5/8/2020 - Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» για την περιφέρεια Αττικής

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 04/24.04.2020, 05/15.05.2020, 06/28.05.20, 07/17.06.20 και 08/21.07.20 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την έγκριση εβδομήντα πέντε (75) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.232.540,64 ευρώ, καθώς και την απόρριψη ενενήντα εννέα (99) αιτήσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.612.449,29 ευρώ στην περιφέρεια Αττικής.

moreπερισσότερα...

30/7/2020 - Ολοκλήρωση εντάξεων για τη Δράση «Ψηφιακό 'Αλμα»

Ολοκληρώθηκαν οι εντάξεις για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό 'Αλμα», με την δημοσίευση της 6ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 11 ακόμη επιχειρηματικά σχέδια, προϋπολογισμού 1.100.557 ευρώ, κατόπιν εξέτασης των τελευταίων ενστάσεων.

moreπερισσότερα...

30/7/2020 - Ταχείς ρυθμοί απορρόφησης για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και το ΕΠΑνΕΚ

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπεβλήθησαν την Τετάρτη 29 Ιουλίου, τα αιτήματα ενδιάμεσης πληρωμής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της E.E. για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 ύψους 1,32 δισ. ευρώ.

moreπερισσότερα...

30/7/2020 - 18η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»

 

Δημοσιεύθηκε η δέκατη όγδοη (18η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ, σχετικά με την ένταξη επιπλέον ενενήντα τεσσάρων (94) ερευνητικών έργων/πράξεων του B΄ Κύκλου της Δράσης, με συνολική δημόσια δαπάνη 55.038.814,29 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 489.712.730,52 και αφορά το σύνολο των 958 ερευνητικών έργων της Δράσης (Α΄ και Β΄ Κύκλου). Ειδικότερα, δημόσια δαπάνη ύψους 322.329.085,50 ευρώ αντιστοιχεί στα 590 έργα του Α΄ Κύκλου και δημόσια δαπάνη ύψους 167.383.645,02 ευρώ αντιστοιχεί στα 368 έργα του Β΄ Κύκλου.

 

moreπερισσότερα...

29/7/2020 - 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων»

Δημοσιεύθηκε η 1η τροποποίηση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία έναρξης  υποβολών επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 07/09/2020 και ώρα 17.00 και ημερομηνία λήξης η 06/11/2020 και ώρα 17.00.

moreπερισσότερα...

28/7/2020 - Πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ για τις Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς στον οικισμό της Ν. Πεντέλης

Δημοσιεύθηκε Πρόσκληση προς τον AΔΜΗΕ για την υλοποίηση του έργου «Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης» το οποίο αφορά στη μελέτη, προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ. 400kV Παλλήνη – Αγ. Στέφανος και Γ.Μ. 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου.

moreπερισσότερα...

24/7/2020 - «Ψηφιακή Αθωνική Κιβωτός - Λειτουργική σύζευξη Παράδοσης και Τεχνολογίας», επιτυχημένη εκδήλωση στο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο

Μια σημαντική εκδήλωση παρουσίασης του έργου του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακή Κιβωτός» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 

Το έργο της «Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού» είναι ένα πρωτοποριακό εγχείρημα με το οποίο ψηφιοποιήθηκε το πολιτιστικό απόθεμα 14 Μονών   αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με σκοπό την αύξηση του βαθμού προσβασιμότητας στο σημαντικό αυτό ιστορικό υλικό και την πρακτική αξιοποίηση του, καθώς και την προστασία του από την φθορά.

moreπερισσότερα...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
ESPA-COVID-19

COVID-19

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης