Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
28/7/2020 - Πρόσκληση του ΕΠΑνΕΚ για τις Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς στον οικισμό της Ν. Πεντέλης

Δημοσιεύθηκε Πρόσκληση προς τον AΔΜΗΕ για την υλοποίηση του έργου «Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης» το οποίο αφορά στη μελέτη, προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ. 400kV Παλλήνη – Αγ. Στέφανος και Γ.Μ. 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου.

Το έργο προϋπολογισμού 764.016,90 ευρώ  αναμένεται να καλύψει με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και φιλικό για το περιβάλλον τις ενεργειακές ανάγκες της περιοχής. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
ESPA-COVID-19

COVID-19

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης