Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
18/11/2020 - Διευκόλυνση προμηθευτών και δικαιούχων Δράσεων ΕΠΑνΕΚ σχετικά με τη Βεβαίωση για καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προμηθευτές και δικαιούχους που συμμετέχουν σε δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Οι Προσκλήσεις των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα σχέδια για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, περιλαμβάνουν τον όρο για προσκόμιση βεβαίωσης από την πλευρά του προμηθευτή προς το δικαιούχο κατά την αγορά εξοπλισμού. Σε αυτήν θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός που αγοράζεται είναι καινούριος, αμεταχείριστος, πλήρως εξοφλημένος και δεν παρακρατείται η κυριότητά του.

Σε συνέχεια οδηγίας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, γίνεται αποδεκτή η κάλυψη της  σχετικής απαίτησης των Προσκλήσεων μέσω αυτόματης αναγραφής του σχετικού χωρίου κατά την έκδοση του τιμολογίου.

Η βεβαίωση προμηθευτή για το καινούριο και αμεταχείριστο ουσιαστικά μπορεί να «ενσωματωθεί» στην έκδοση του τιμολογίου, εξυπηρετώντας έτσι τη δεδομένη ανάγκη των πελατών.

Η εν λόγω οδηγία αποφορτίζει αισθητά τις επιχειρήσεις – προμηθευτές και διευκολύνει τους δικαιούχους, καλύπτοντας παράλληλα και την τυπική απαίτηση των Προσκλήσεων.

Η υιοθέτηση της πρακτικής αυτής από όλες τις προμηθεύτριες εταιρείες, εφόσον φυσικά τις εξυπηρετεί, γίνεται αποδεκτή από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα συμβάλει στην αποφυγή διασποράς του COVID-19, καθώς θα αποφευχθούν πολλές εκ των υστέρων επισκέψεις δικαιούχων σε προμηθευτές για την εξασφάλιση βεβαιώσεων.


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
ESPA-COVID-19

COVID-19

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης