Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
8/9/2021 - Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην 85η ΔΕΘ
        

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ θα συμμετάσχει με σημείο πληροφόρησης στην 85η ΔΕΘ προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για τις ανοιχτές Δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία του προγράμματος καθώς και για τη συνολική πορεία υλοποίησης. Το σημείο πληροφόρησης θα βρίσκεται στο περίπτερο 7 θέση 2, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

 

Τρέχουσες ανοικτές Δράσεις για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης: 

 

                        
Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων με την επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών.

Προϋπολογισμός: 16 εκατ. ευρώ
Λήξη υποβολών: 12/10/2021 

Δείτε περισσότερα εδώ


                                     
Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

Προϋπολογισμός: 350 εκατ. ευρώ
Λήξη υποβολών: 29/09/2021 

Δείτε περισσότερα εδώ


E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (Β' κύκλος)


Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Προϋπολογισμός: 8 εκατ. ευρώ
Λήξη υποβολών: 29/09/2021 

Δείτε περισσότερα εδώ


                                                  
Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης και των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων του τουριστικού κλάδου, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου.

Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ
Λήξη υποβολών: 31/12/2021

Δείτε περισσότερα εδώ


Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Προϋπολογισμός: 60 εκατ. ευρώ
Λήξη υποβολών: 20/10/2021

Δείτε περισσότερα εδώ


Τρέχοντα διαθέσιμα Χρηματοδοτικά Εργαλεία συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΠΑνΕΚ για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδύσεων (ESIF ERDF Guarantee Fund)

Προσφέρει πρόσβαση σε νέα εγγυημένα, ευνοϊκά επενδυτικά δάνεια καθώς και νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με αναπτυξιακό χαρακτήρα, χαμηλού επιτοκίου, μειωμένων εξασφαλίσεων και μεγαλύτερης περιόδου αποπληρωμής μέσω της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF).

Προϋπολογισμός: 100 εκατ. ευρώ

Δείτε περισσότερα εδώ


Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΤΑΕΣΥΜ (EquiFund)

Η επενδυτική πλατφόρμα EquiFund με τη μόχλευση και ιδιωτικών κεφαλαίων επενδύει σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις σε φάση ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός: 300 εκατ. ευρώ (200 από το ΕΠΑνΕΚ)

Δείτε περισσότερα εδώ


Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19

Μέσω του Ταμείου χορηγούνται δάνεια εγγυημένα σε ποσοστό έως και 80% τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 200.000 ευρώ και μέγιστο ύψος δανείου έως 50.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός: 220 εκατ. ευρώ (τρίτος Κύκλος του Ταμείου)

Δείτε περισσότερα εδώ


Ταμείο Υποδομών

Στόχος του Ταμείου Υποδομών είναι να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.

Προϋπολογισμός: 450 εκατ. ευρώ (200 από το ΕΠΑνΕΚ)

Δείτε περισσότερα εδώ


ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε επενδυτικά δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους καθώς προσφέρεται η δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και 2 έτη, με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο. Το ύψος των επενδυτικών δανείων μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 1.500.000 ευρώ, με την διάρκεια αποπληρωμής τους να κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια.

Δείτε περισσότερα εδώ

 


 

 

 

 

Για κάθε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Συμμετοχή της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στην 85η ΔΕΘ

«E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης