Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
3/12/2018 - Ένας απολογισμός της Δράσης: «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου είναι η παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Περισσότερα από 80 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ βιώνουν την καθημερινότητα τους με κάποια αναπηρία σε κάποιον βαθμό. Η προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους και τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία. Συμβάλλει επίσης στη διασφάλιση έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει βαρύνουσα σημασία στην διευκόλυνση της προσβασιμότητας και το ΕΠΑνΕΚ στον σχεδιασμό του λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση σε  όλους.

Εμβληματική για την προσβασιμότητα είναι η Δράση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», με συνολικό προϋπολογισμό  15 εκ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 58 δήμοι για έργα υποδομών που θα εξασφαλίζουν αυτόνομη πρόσβαση σε θάλασσες και παραλίες για ΑμΕΑ και άλλες κατηγορίες ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα.

Τα έργα αφορούν στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες και θαλάσσιους χώρους κολύμβησης, καθώς και στην τοποθέτηση βοηθητικών εγκαταστάσεων στους Δήμους.

Διαβάστε περισσότερα για τη Δράση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund