Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
3/12/2018 - Διοργάνωση 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Την Τετάρτη,  12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αθηναΐς», στον Βοτανικό, η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).

Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πολιτικής και των Επιτελικών Δομών με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ,  των  οικονομικών και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Ενδιάμεσων Φορέων.

Προεδρεύουσα της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ.

Σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης της Επιτροπής θα παρουσιαστούν στα μέλη, μεταξύ άλλων, η πορεία υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και η προτεινόμενη Αναθεώρηση, η πρόοδος των Μεγάλων Έργων στους τομείς της Ενέργειας και των ΤΠΕ και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Διαχειριστικής Αρχής για την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος.

Δείτε την Πρόσκληση και το φάκελο της συνεδρίασης εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund