Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
28/12/2018 - Έκδοση έντεκα (11) Αποφάσεων Ένταξης για τη Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

 

Ανακοινώθηκαν οι έντεκα (11) αποφάσεις ένταξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  που αφορούν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Δείτε παρακάτω τις σχετικές αποφάσεις ένταξης.Συνημμένα Αρχεία
1.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
2.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3.Τροποποίηση απόφασης - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4.Περιφέρεια Θεσσαλίας
5.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
6.Περιφέρεια Πελοποννήσου
7.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
8.Περιφέρεια Κρήτης
9.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
10.Περιφέρεια Αττικής
11.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
12.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund