Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
8/3/2019 - 6η Τροποποίηση Απόφασης Ενταξης & 6η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την Δράση:"Επιχειρούμε Έξω"

Ανακοινώθηκε η 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων, λόγω ένταξης επιπλέον 120 επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και η 6η Απόφαση Απόρριψης πενήντα (50) Πράξεων για την Δράση:"Επιχειρούμε Έξω".

Δείτε εδώ την 6η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης
Δείτε εδώ την 6η Απόφαση Απόρριψης 

backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund