Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
13/3/2019 - 2η Απόφαση για την έγκριση 4 πρόσθετων Δομών στο Μητρώο Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας

Τέσσερις (4) νέες Δομές προστέθηκαν μετά από αξιολόγηση στο Μητρώο Δομών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας http://www.startupincubator.gov.gr που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ. 

Το Μητρώο αποτελεί μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των Δομών υποστήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας παρέχοντας πληροφορίες στους νέους επιχειρηματίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται από Θερμοκοιτίδες-Εκκολαπτήρια, Accelerators, Χώρους Συνεργασίας και Τεχνολογικά Πάρκα.

 

 Συνημμένα Αρχεία
2η Απόφαση
1η Απόφαση
backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund