Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
6/6/2019 - Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ - «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων»

Ανακοινώθηκε η Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 9.286.368,75 ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων, και πιο συγκεκριμένα Καταστημάτων Κράτησης και Δικαστικού Μεγάρου, που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Ειδικότερα η Δράση στοχεύει στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Επιπλέον στόχος είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του δημόσιου τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Συγκεκριμένα μέσω της Πρόσκλησης επιδιώκεται:

  • Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των συγκεκριμένων δημοσίων κτιρίων.
  • Παράλληλη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω της εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τις 06/06/2019 στις 08:00:00 έως τις 22/07/2019 στις 16:00:00.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης