Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
10/6/2019 - Παρεμβάσεις σε δυο αρχαιολογικούς χώρους της UNESCO μέσω του ΕΠΑνΕΚ

Δύο σημαντικά έργα εντάσσονται στο πλαίσιο της Πρόσκλησης « Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020).

Συγκεκριμένα η Πράξη, «Δήλος– ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», με συνολική δημόσια δαπάνη 4.520.000,00 ευρώ, αφορά στον σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο της Δήλου. Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται, εργασίες αποκατάστασης για τα αρχαία μνημεία, το μουσείο και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, στη διαμόρφωση διαδρόμων επισκεπτών, παραγωγή ενημερωτικών εντύπων κ.α.

Η δεύτερη Πράξη, «Αποκατάσταση Μεγάλου Περιβόλου της Ι. Μ. Δαφνίου, B'Φάση» συνολικής επιλέξιμης δαπάνης 1.200.000,00ευρώ αφορά στο μνημείο του 11ου αιώνα της Ι.Μ. Δαφνίου. Μεταξύ άλλων εργασιών, θα πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις βλαπτικών νεότερων επεμβάσεων, εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και ήπιας διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Επίσης θα παραχθεί ενημερωτικό υλικό και θα διοργανωθεί επιστημονική  ημερίδα  για την παρουσίαση και δημοσιοποίηση του έργου.

Η Πρόσκληση «Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων μείζονος σημασίας, ενταγμένων στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (2η Φάση)» στην οποία εντάσσονται τα ανωτέρω έργα, έχει συνολικό προϋπολογισμό 13.000.000 ευρώ.

Τα μνημεία που βρίσκονται στον κατάλογο της UNESCO κατέχουν εμβληματική θέση στην αλυσίδα αξίας του ελληνικού Τουρισμού, λόγω της διεθνούς αναγνωρισιμότητάς τους και συμβάλλουν στην καθιέρωση της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησής τους ως σημαντικού τουριστικού προορισμού με ιδιαίτερα υψηλή επισκεψιμότητα  ευνοώντας την γενικότερη ανάπτυξη αυτών των περιοχών.


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης