Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
24/6/2019 - Έγκριση αρχείων Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων α) για την υποβολή πρότασης στον Β΄ Κύκλο και β) για την επιλεξιμότητα δαπανών της Ενιαίας Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Σας ενημερώνουμε ότι εγκρίθηκαν 2 αρχεία Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Ενιαίας Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Συγκεκριμένα:

  • Το από 20.05.2019 (έκδοση 2) αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την υποβολή πρότασης στον Β΄κύκλο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Η έκδοση 2 αναρτήθηκε στις 21.05.2019).

  • Το από 31.05.2019 (έκδοση 1.1) αρχείο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την επιλεξιμότητα δαπανών της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Η έκδοση 1.1 αναρτήθηκε στις 31.05.2019). Το αρχείο περιλαμβάνει ερωτήσεις & απαντήσεις που αφορούν ταυτόχρονα τα έργα του Α΄Κύκλου και τα έργα του Β΄Κύκλου της Ενιαίας Δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Έχουν ενσωματωθεί όσες από τις FAQs του Α΄Κύκλου αφορούσαν θέματα επιλεξιμότητας δαπανών. Το αρχείο θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται με νεότερες εκδόσεις. 

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (A Κύκλος)

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β Κύκλος)

 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund