Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
28/6/2019 - Νέα διεύθυνση του Γραφείου Πληροφόρησης του ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ και η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του  Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  στο πλαίσιο ενίσχυσης  της διάχυσης της πληροφορίας για τις δράσεις του Προγράμματος, ανακοινώνουν την λειτουργία του Γραφείου Πληροφόρησης από τις 22 Ιουλίου 2019 σε νέα διεύθυνση, Δραγατσανίου 8, στο κέντρο της Αθήνας. 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλλουν ερωτήματα στα  στελέχη του Γραφείου Πληροφόρησης  με τους παρακάτω τρόπους: 

 

Εξυπηρέτηση Κοινού: Ώρες λειτουργίας - Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. 

 

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 17.00 μ.μ.

 

Υποβολή Ηλεκτρονικών Ερωτημάτων: Εmail: infoepan@mou.gr


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund