Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
30/9/2019 - 4η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Ανακοινώθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών», λόγω ένταξης επιπλέον ογδόντα πέντε (85) επενδυτικών σχεδίων συνολικού Π/Υ 4.713.022,72 ευρώ, τα οποία βάσει των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης καταγράφονται στα Πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης ( Α/Α 46 και Α/Α 47 του προοιμίου) και θεμελιώνουν δικαίωμα υπαγωγής στη Δράση. Με την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων ο αριθμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 1.784. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 100.374.203,26 ευρώ.

 

 

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN


EquiFund

TEPIX

TEPIX

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης