Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα
5/6/2020 - Επανέναρξη επιτόπιων επαληθεύσεων στις Δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι οι επιτόπιες επαληθεύσεις για τις Δράσεις ενίσχυσης του ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω της πανδημίας COVID19, ξεκινούν και πάλι από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Προγράμματος και τις κατά τόπους Περιφερειακές Μονάδες.

Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι έχουν λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 (αερισμός χώρου, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, χρήση μάσκας, ύπαρξη αντισηπτικού υγρού κλπ), ενώ συστήνεται η παρουσία έως δύο το πολύ εκπροσώπων της επιχείρησης κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τις κατά τόπους Περιφερειακές Μονάδες

 


backεπιστροφή

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης