Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   >

22/9/2017 - Ομιλία Υπ. Οικ. & Αν. Δημ. Παπαδημητρίου στο 12ο Ετήσιο Ελληνικό Roadshow του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Λονδίνο, με θέμα: «Η Ελλάδα επιστρέφει στο δρόμο της ανάπτυξης»

Κυρίες και κύριοι,

Σας ευχαριστώ για τη σημερινή πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσω για την ανάπτυξη και τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας.

Θα ήθελα να ξεκινήσω σημειώνοντας ότι, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, οι ξένες άμεσες επενδύσεις συμβάλλουν ως κατεξοχήν μοχλός αλλαγής για το μέλλον κάθε χώρας.

Το τρέχον έτος είναι καθοριστικό για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης στην Ελλάδα που έχει πλέον ξεκινήσει, μετά από σειρά ετών μειώσεων στο ΑΕΠ, στην απασχόληση, στο διαθέσιμο εισόδημα, στις επενδύσεις και στην κατανάλωση, και αυξημένης φτώχειας.

Η δημοσιονομική σταθεροποίηση σε συνδυασμό με τη συνεπή συνέχιση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής σταθερότητας είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τη σταδιακή επανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και του επενδυτικού κοινού.

Οι αυξήσεις που σημειώνονται στις τουριστικές αφίξεις, τη βιομηχανική παραγωγή, την εισροή ξένου κεφαλαίου και τις εξαγωγές οδηγούν σε μια νέα ανοδική πορεία που με τη σειρά της ενθαρρύνει νέες εγχώριες και ξένες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία.

  • Ακόμα και σε παραδοσιακούς τομείς, οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές μειώσεις τα τελευταία επτά έτη, όπως είναι το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και ο κατασκευαστικός τομέας, σημειώνονται πλέον σημάδια ανάπτυξης, με σημαντική αύξηση των εξαγωγών, η οποία τους τελευταίους έξι μήνες έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας και αφορά κυρίως βιομηχανικές εξαγωγές, ενώ η ανεργία περιορίζεται σταδιακά.
  • Η αναβάθμιση από τους διεθνείς οίκους MoodyΆs και Fitch των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου έρχεται σε συνδυασμό με την άνοδο του δείκτη οικονομικού κλίματος κατά 10% τους τελευταίους 14 μήνες, την επιστροφή των κερδών των ελληνικών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, την άνοδο του Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) και την πρόσφατη αύξηση κατά 4 δις (ευρώ) των τραπεζικών καταθέσεων των νοικοκυριών.
  • Τα επιτόκια μειώνονται σταδιακά και η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος βελτιώνεται, με μειώσεις της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας της ΕΚΤ που βρίσκεται πλέον στα 37 δις ευρώ από 90 δις ευρώ τον Μάιο του 2015.
  • Τα έξοδα δανεισμού για ιδιώτες μειώθηκαν σταδιακά κατά 100 μονάδες βάσης, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι εκδόσεις εταιρικών ομολόγων υπερέβησαν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ με ετήσια πρόβλεψη άνω του 1 δισεκατομμυρίου. Οι τράπεζες μέχρι το 2016 δεν πραγματοποίησαν αγορές ομολόγων, αλλά στη διάρκεια του τρέχοντος έτους μέχρι σήμερα, οι ισολογισμοί τους δείχνουν στοιχεία ενεργητικού των εταιρικών ομολόγων ύψους 130 εκατ. ευρώ.
  • Αναμένεται περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη διευκόλυνση της ρευστότητας και την πτώση των επιτοκίων με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες αντιμετώπισης της πρόκλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ειδικότερα με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δημόσιου χρέους της χώρας.
  • Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης προχωράει διαρκώς και εκτιμάται ότι το τρέχον έτος θα διοχετευθούν νέες επενδύσεις ύψους 2,5 δις ευρώ, ενώ σημειώνεται αισιοδοξία και θετική διάθεση για τη δραστηριότητα Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (MA), σύμφωνα με την 16η έκδοση του Global Capital Confidence Barometer της Ernst & Young, όπου το ποσοστό των ερωτηθέντων που φέρονται να είδαν βελτίωση αυξήθηκε σε 53% από 6% τον περασμένο Οκτώβριο.
  • Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος κάνει αναφορά στην αυξημένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στους εμπορικούς της εταίρους με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, ενώ βελτίωση έχει επίσης σημειωθεί στον δείκτη ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
moreπερισσότερα...

21/9/2017 - Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στους φορείς «Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων»

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης υπαλλήλου με στοιχεία: -ECHA/ΤA/2017/007 Τemporary Agent (M/F) Financial Assistant (AST 2)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions 2

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στoν ως άνω Οργανισμό μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2017 (ώρα Ελσίνκι 12:00)

Ο Ευρωπαϊκός Επόπτης Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕDPS) εθνικών εμπειρογνωμόνων προκηρύσσει δύο (2) θέσεις.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS/HR/END

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) στην ιστοσελίδα: http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/Vacancies.aspx, έχει δημοσιεύσει τρεις (3) θέσεις. 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση applications@eurojust.europa.eu ,μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017

moreπερισσότερα...

15/9/2017 - Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος XII της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

moreπερισσότερα...

15/9/2017 - Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»

Ανακοινώθηκε η Παράταση της Προθεσμίας Υποβολής του φυσικού φάκελου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έως την Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17.00.

 

moreπερισσότερα...

15/9/2017 - Διευκρινιστική Ανακοίνωση για την Παράταση της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Η παράταση που χορηγήθηκε με την απόφαση (ΥΠΟΑΝ 4476/492/Α3/15.09.2017) στη Δράση «Αναβάθμιση ΠΜΜΕ στις νέες αγορές» αφορά αποκλειστικά στην προθεσμία υποβολής του φυσικού φακέλου. 

Για την τακτοποίηση ελλείψεων δικαιολογητικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν στο φυσικό φάκελο ισχύουν απαρέγκλιτα οι 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής σας με σχετική επιστολή.

moreπερισσότερα...

14/9/2017 - Νέα έργα 11,6 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Χρήστο Μέτιο, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή.

moreπερισσότερα...

11/9/2017 - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)»

Ανακοινώθηκε η Παράταση της προθεσμίας υποβολής του φακέλου των επιχειρηματικών σχεδίων του συμπληρωματικού προσωρινού καταλόγου για την Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα υποβληθεί στην έδρα του εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την περιφέρεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Οι διευθύνσεις και οι περιφέρειες αρμοδιότητας των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.

Η ανωτέρω προθεσμία είναι οριστική και η μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για όσες αιτήσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων υποβληθούν τα δικαιολογητικά πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τον ΕΦΕΠΑΕ και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, για όσα επιχειρηματικά σχέδια θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη δράση θα εκδίδεται άμεσα η σχετική Απόφαση Ένταξής τους στη Δράση.

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση

moreπερισσότερα...

8/9/2017 - Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα των Ενεργειακών Τεχνολογιών

Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα των Ενεργειακών Τεχνολογιών διοργανώνουν τα δίκτυα C-Energy 2020 (Energy) και NUCL-EU 2020 (Euratom) των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα 2020, με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού δικτύου Εnterprise Europe Network στις 24 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο).

Το Forum διοργανώνεται σε συνδυασμό με τις ενημερωτικές ημερίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση του νέου προγράμματος εργασίας «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» για την περίοδο 2018-20. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  (ΕΚΤ), συντονιστής του ελληνικού κόμβου του μεγαλύτερου διεθνούς δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network και Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» και «Euratom» στον Ορίζοντα 2020, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς που επιδιώκουν ερευνητικές, τεχνολογικές αλλά και επιχειρηματικές συνεργασίες και θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φορείς να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνή συνεργασία, στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του προγράμματος εργασίας της ενέργειας και της πυρηνικής ενέργειας στο πλαίσιο της συνθήκης Euratom για τα έτη 2018-20.

moreπερισσότερα...

8/9/2017 - Υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γαλλικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Nicolas Dufourq, υπέγραψαν πριν από λίγο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

moreπερισσότερα...

8/9/2017 - Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης "Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" (Α' κύκλος) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α' κύκλος), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε εδώ την Απόφαση

moreπερισσότερα...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund