Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   >

27/1/2017 - Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Δείτε εδώ την τρίτη (3η) τροποποίηση της πρόσκλησης


moreπερισσότερα...

26/1/2017 - Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 27/01 το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ διευρύνει το ωράριο λειτουργίας του και το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να το επισκέπτεται  καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. εως τις 5.00 μμ, ενώ μπορεί να καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο (801 11 36 300) από τις 8.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ.

moreπερισσότερα...

24/1/2017 - Hellenic Innovation Forum 2017: Ένα πολυσυνέδριο για την καινοτομία και τις εφαρμογές της

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών μεταξύ των μερών του τριγώνου "Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοινότητα -Επιχειρηματικός Κόσμος - Θεσμικοί Παράγοντες".

Δείτε πιο αναλυτικά εδώ 

moreπερισσότερα...

20/1/2017 - Ενιαία Δράση Κρατικών ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» επιλέξιμοι θεματικοί τομείς ως αποτέλεσμα της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και ειδικά για την ενεργοποίηση της χρηματοδότησης έργων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) απαιτείται «Ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3». Η απαίτηση αυτή αναφέρεται ως «εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.1».

moreπερισσότερα...

20/1/2017 - Παράταση υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής έως 30/1/2017 για τον Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Εππιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».

Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017.

moreπερισσότερα...

20/1/2017 - Δημόσια Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Smart Specialisation) για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Πείτε μας τη γνώμη σας μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, σχετικά με την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (Smart Specialisation) για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Οι Στρατηγικές της "Έξυπνης Εξειδίκευσης" ωθούν τις Περιφέρειες να επικεντρωθούν στους τομείς που παρουσιάζουν καινοτομία.  Αυτό αποτελεί κεντρικό σημείο στην ικανότητα της Ευρώπης να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια και να αντιμετωπίσει τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις.
Οι προκλήσεις αυτές περιλαμβάνουν την βιωσιμότητα, την κλιματική αλλαγή, τη γήρανση του πληθυσμού, την ενέργεια και την ασφάλεια των τροφίμων.  Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Πολτικής Συνοχής, περισσότερες από 120 περιφέρειες και χώρες έχουν συντάξει «Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης».  Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση ο στόχος μας είναι να συλλέξουμε απόψεις και προτάσεις, να κατανοήσουμε τις προκλήσεις, να εντοπίσουμε καλές πρακτικές και να μάθουμε από αυτές.
Η διαβούλευση αυτή απευθύνεται σε φορείς που συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ενδιαφερόμαστε συγκεκριμένα για τις απόψεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών εθνικών/περιφερειακών και τοπικών αρχών συμπεριλαμβανομένων και των Διαχειριστικών Αρχών και των οργανισμών που ασχολούνται με την έρευνα και την καινοτομία.
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά αλλά μπορείτε να το συμπληρώσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι 24 Μαρτίου 2017. 

Συμπληρώστε εδώ το ερωτηματολόγιο: Online Questionnaire

Περισσότερες  Πληροφορίες:

 moreπερισσότερα...

17/1/2017 - Ομιλία του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, στο ετήσιο δείπνο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Κύριε πρόεδρε, 

Κυρίες και κύριοι,

Ζούμε σε μία εποχή στην οποία η έννοια της ομαλότητας και της κανονικότητας έχει εκλείψει και όπου οι αλλαγές είναι ραγδαίες και ανατρεπτικές σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, της κοινωνίας, της τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και των γεωστρατηγικών ισορροπιών. Μέσα σε αυτό το ασταθές και αβέβαιο κλίμα και με την Ευρώπη να δοκιμάζεται σκληρά όσον αφορά τις μελλοντικές προοπτικές της, η Ελλάδα κάνει τα πρώτα ουσιαστικά βήματα εξόδου από την μακρόχρονη κρίση της. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία στη διάρκεια της κρίσης επλήγη επενδυτικά περισσότερο από τον εθνικό μέσον όρο και με ιδιαίτερη ένταση στις κατασκευές, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις μεταφορές-αποθήκευση και τον τουρισμό.

moreπερισσότερα...

13/1/2017 - 2η Τροποποίηση – Παράταση της με Α.Π. 6163/1864/Α2/20.10.2016 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS»

Περισσότερες Πληροφορίες για το Πρόγραμμα εδώ

moreπερισσότερα...

4/1/2017 - 60% περισσότερους κοινοτικούς πόρους από τον αρχικό στόχο απορρόφησε η Ελλάδα από το ΕΣΠΑ το 2016

Η κυβέρνηση πέτυχε απορρόφηση 11,35% έναντι στόχου 7% - Κοινοτική χρηματοδότηση 1,6 δισ. ευρώ μπήκε στην ελληνική οικονομία.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι ο στόχος του έτους 2016 για την απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 έχει υπερκαλυφθεί. Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 31-12-2016, το ποσό των αιτημάτων πληρωμής που δήλωσε η Ελλάδα ανέρχεται σε 1.612.537.278,15 ευρώ κοινοτική συνδρομή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση 11,35%, υπερβαίνοντας κατά 60% το στόχο που είχε τεθεί για 1 δισ. κοινοτικών πόρων, δηλαδή για ποσοστό απορρόφησης 7%.

moreπερισσότερα...

30/12/2016 - Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του EQUIFUND προς τους Ενδιάμεσους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (ΕΧΟ)

Δείτε εδώ την σχετική δημοσίευση της Πρόσκλησης

moreπερισσότερα...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

TEPIX

EquiFund