Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Νέα και Ενδιαφέροντα

  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   >

14/7/2016 - Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα

 

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα, σε συνέχεια του αρχείου ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ (26-4-16)

moreπερισσότερα...

14/7/2016 - H καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις την τριετία 2012-2014

Σταθερά πάνω από 50% το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων με βάση τη νέα επίσημη στατιστική έρευνατου Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να καινοτομούν σε ποσοστό πάνω από 50%, σύμφωνα με την επίσημη στατιστική έρευνα για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις την τριετία 2012-2014, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

moreπερισσότερα...

14/7/2016 - Επίσκεψη του Υφυπουργού Οικονομίας Α. Χαρίτση στη Μεσσηνία (15-17 Ιουλίου)

O Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, θα επισκεφτεί τη Μεσσηνία από την Παρασκευή 15 έως και την Κυριακή 17 Ιουλίου.

moreπερισσότερα...

13/7/2016 - Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής για τα 4 πρώτα προγράμματα μικρομεσσαίας επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)

322 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία τους επόμενους μήνες - Ακολουθούν 6 νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 615 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 8/7/2016 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για την «Αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων», την τελευταία από τις τέσσερις νέες δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).
Ο αρμόδιος Υφυπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:
«Όλες οι δράσεις συνάντησαν μεγάλο ενδιαφέρον, που αποτυπώθηκε σε πολύ υψηλό αριθμό αιτήσεων, με συνέπεια μάλιστα να αυξήσουμε τον συνολικό προϋπολογισμό για τον αΆ κύκλο στα 322 εκατ. ευρώ από τα 270 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν αρχικά. Στις προσκλήσεις αυτές επιφέραμε σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν, που αφορούν τόσο τα κριτήρια της αξιολόγησης όσο και τη διευκόλυνση των (νέων προπάντων) δικαιούχων σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις ρευστότητας (ανοιχτός καταπιστευτικός λογαριασμός).

Ο στόχος είναι η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας πρωτίστως το νέο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τα πρώτα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν δείχνουν ότι οι αλλαγές είχαν αντίκρισμα, ότι οι προτάσεις ανταποκρίνονται στους στόχους που είχαμε εξαρχής θέσει.

Αναμένουμε πλέον με ενδιαφέρον τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων, ενόψει μάλιστα του βΆ κύκλου των προσκλήσεων, για τον οποίο θα αξιοποιηθεί η εμπειρία που θα έχει συγκεντρωθεί. Θα εξεταστούν ενδεχόμενες αλλαγές και εξειδικεύσεις, καθώς και η δυνατότητα αύξησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού ώστε να ανταποκριθούμε στο μεγάλο ενδιαφέρον. Ο βΆ κύκλος πρόκειται να ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου το αργότερο».


Αναλυτικά, για κάθε μια δράση:
•           Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100% χρηματοδότηση)
Υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις νέων προπάντων επιστημόνων (νομικών, γιατρών, μηχανικών κ.ά.) από ολόκληρη την επικράτεια. Σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχουν ήδη ανακοινωθεί (ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας, απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες), η δράση στοχεύει στην ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων. Ο στόχος αυτός αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας οφείλει να στηριχτεί στο νέο, υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Με βάση την τεράστια συμμετοχή που καταγράφηκε, μελετάται το ενδεχόμενο μιας επιπλέον αύξησης του προϋπολογισμού της  δράσης στον βΆ κύκλο που θα ακολουθήσει.
•           Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (100% χρηματοδότηση)
Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, εντοπισμένες κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επισημανθεί ως βασικοί τομείς προτεραιότητας στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης: προπάντων τον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας.
•           Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (50% χρηματοδότηση)
Ο τουρισμός αποτελεί κι εκείνος έναν τομέα προτεραιότητας, στον οποίο η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και για τις προοπτικές του οποίου είναι κρίσιμη η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, προπάντων από  τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές όπως το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο.
•           Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (50% χρηματοδότηση)
Η δράση συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μονάχα στον αριθμό των αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι είναι δηλαδή διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους.

Νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας
Οι τέσσερις δράσεις εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην κατεύθυνση της αλλαγής του παραγωγικού προτύπου. Στην ίδια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν νέες δράσεις. Ήδη, έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων σε επιχειρήσεις, κατά προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ. Έπεται η δράση για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, meta-clusters) με στόχο τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας, με συνολικό προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ, καθώς και το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, ενώ σύντομα θα δημοσιευθεί δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων.

Στον άμεσο σχεδιασμό μας βρίσκεται η προκήρυξη προγράμματος προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας σε σχέση με τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και προγράμματος προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν στην αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων. Τέλος, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

moreπερισσότερα...

8/7/2016 - Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόη Λαμπριανίδη, στο Forum «Χρηματοδότηση και Ελληνική Επιχειρηματικότητα»

1. H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε 7 χρόνια συνεχούς ύφεσης και συνακόλουθης αποδιάρθρωσης του ελληνικού παραγωγικού συστήματος που έχουν οδηγήσει σε μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 25% και ποσοστά ανεργίας που κυμαίνονται στο 25%.

Μέρος της ερμηνείας αυτής της εικόνας έχει αποδοθεί στις αδυναμίες του μοντέλου ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το οποίο στηρίζονταν υπερβολικά στην κατανάλωση και στις χαμηλότοκες τραπεζικές πιστώσεις, ιδίως από τράπεζες του εξωτερικού μετά την είσοδο μας στο ευρώ· το μοντέλο αυτό οδήγησε στην υπερχρέωση της χώρας, αλλά και στην υποβάθμιση της σημασίας των παραγωγικών επενδύσεων.

Τα τελευταία 6 χρόνια υπήρξε μια τεράστιας κλίμακας αποεπένδυση. Προκειμένου να υπάρξει επαναφορά του επιπέδου του παγίου κεφαλαίου της ιδιωτικής οικονομίας στα επίπεδα του 2009, εκτιμούμε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες ανέρχονται σε 80-100 δισ. ¤. Το απαιτούμενο αυτό κεφάλαιο είναι πολλαπλάσιο των πόρων του Δημοσίου. Είναι λοιπόν απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί ένας πολύ σημαντικός αριθμός ιδιωτικών επενδύσεων (από την Ελλάδα και το εξωτερικό), ώστε να καταστεί εφικτή η αντιστροφή της τάσης αποεπένδυσης. Η χώρα μας οφείλει τα επόμενα χρόνια να κάνει ένα επενδυτικό και αναπτυξιακό άλμα, δημιουργώντας απασχόληση, προκειμένου να βρεθεί σε τροχιά ανάπτυξης. Τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον ασφυκτικά και θα πρέπει να γίνουν πολλά σε πολύ σύντομο χρόνο.

Η ελληνική οικονομία εμφανίζει μια σειρά από προβληματικά στοιχεία όπως: α) το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, β) η ιδιαίτερα χαμηλή εξωστρέφεια, γ) οι  περιορισμένες επιδόσεις στην καινοτομία και δ) ο έντονος δυϊσμός των ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, ο προβληματικός ρόλος του κράτους, η χαμηλή ροπή προς την επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα προς την επιχειρηματικότητα αξιοποίησης ευκαιριών και όχι την επιχειρηματικότητα ανάγκης. Σε αυτά προστίθεται η δυσκολία συνεργασίας (κοινωνία χαμηλής εμπιστοσύνης - low trust society). Ενώ η σημερινή συγκυρία επιβαρύνεται από τα capital controls, έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία επίτευξης έστω και μιας ελάχιστης πολιτικής συναίνεσης κλπ.

Όμως η χώρα έχει και ισχυρά σημεία και αναφέρω το ότι είναι μέλος της ΕΕ, τη γεωγραφική της θέση, το ότι είναι κράτος δικαίου, μέλος διεθνών οργανισμών, έχει εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες, ποιότητα ζωής και διαθέσιμες υποδομές. Το μεγαλύτερο όμως συγκριτικό πλεονέκτημα είναι το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο κεφάλαιο που την κατατάσσει στις υψηλότερες θέσεις των σχετικών διεθνών ιεραρχιών (Global Competitiveness Report του 2015, 4η στο κριτήριο της «διαθεσιμότητας επιστημόνων και μηχανικών»). Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ικανά να προσελκύσουν επιχειρήσεις που απασχολούν υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό από το εξωτερικό.

Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο δίλημμα πολιτικής. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας έφτασε στα όριά του. Εδώ και πολλά χρόνια υφίσταται μια «διπλή πίεση», δηλαδή δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε τις χώρες χαμηλού κόστους ούτε τις χώρες που παράγουν προϊόντα ποιότητας με ενσωματωμένη γνώση.
Οι κυβερνήσεις κρατούσαν μια αμφίσημη στάση. Με τα μνημόνια φαίνεται να υιοθετείται μια πολιτική μείωσης κόστους: ακριβώς προς τη λάθος κατεύθυνση.

1) Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε (ευτυχώς) τις χώρες χαμηλού κόστους. Οι διαφορές στις αμοιβές είναι τεράστιες.
2) Δεν θέλουμε γιατί:
- η αμοιβή εργασίας είναι πολύ μικρή στη συνολική αξία του προϊόντος
- δεν φέρνει επενδύσεις: οι αναπτυσσόμενες χώρες διαθέτουν το 25% παγκόσμιων αποθεμάτων εισροών από ξένες άμεσες επενδύσεις ενώ συνιστούν το 70% των χωρών.

Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ανταγωνιστούμε στη βάση του χαμηλού κόστους εργασίας ή/και των χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Χρειάζονται γενναία βήματα, που θα επιτρέψουν στη χώρα να μετακινηθεί στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας, να παράγει πιο σύνθετα προϊόντα και υπηρεσίες και να εξασφαλίσει καλύτερη θέση στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Στο διεθνές οικονομικό τοπίο η τελευταία 20ετία χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανακατατάξεις με αποτέλεσμα έναν ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνή καταμερισμό της εργασίας (ΔΚΕ). Στην καρδιά αυτού του νέου ΔΚΕ βρίσκεται η αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου που αντανακλάται στην εντεινόμενη ανταγωνιστική πίεση και τις τάσεις αποβιομηχάνισης των αναπτυγμένων χωρών. Tο μερίδιο των αναπτυσσόμενων χωρών επί της παγκόσμιας προστιθέμενης αξίας στην μεταποίηση αυξήθηκε από 27% το 2000 σε 50% το 2014 (UNCTADstat).

Στο πλαίσιο του μεταβαλλόμενου αυτού περιβάλλοντος η ΕΕ κατέστρωσε ένα ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής για την επόμενη δεκαετία, γνωστό ως «Ευρώπη 2020» προτάσσοντας 3 συμπληρωματικές προτεραιότητες: 
- Έξυπνη ανάπτυξη, που θα βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία.
- Διατηρήσιμη ανάπτυξη που θα προωθεί πιο αποδοτική χρήση των πόρων, πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική οικονομία.
- Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με υψηλή απασχόληση, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη επανεκβιομηχάνισης της Ευρώπης, η οποία φθίνει σε σχέση με αυτή των βασικών της ανταγωνιστών, δηλ. των ΗΠΑ και της Ν.Α. Ασίας.

2. O ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός νόμος παρόλο ότι αναμφίβολα αποτελεί ένα νομοθέτημα κεντρικής σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, από μόνος του δεν μπορεί να ανατρέψει την υφεσιακή δυναμική και δεν μπορεί να αναδιατάξει την παραγωγική δομή της. Όμως μπορεί να σηματοδοτήσει τις επιθυμητές εξελίξεις και να δώσει μια αρκετά σημαντική ώθηση προς αυτές, να λειτουργήσει κατά κάποιο τρόπο τροχειοδικτικά.

 Ο νέος Αναπτυξιακός δίνει ένα σαφές στίγμα  της κατεύθυνσης που θέλουμε να κινηθούμε και αποτελεί  κρίσιμο εργαλείο  επίτευξης  του αναπτυξιακού σχεδιασμού  της χώρας. Για την έξοδο από την κρίση αλλά και τη σκιαγράφηση ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού και κοινωνικά δίκαιου μοντέλου ανάπτυξης. Είναι πλήρως εναρμονισμένος με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανασυγκρότησης της χώρας (Growth Strategy) που ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο.

Επιδιώκει τη δημιουργία καινοτομικών, εξωστρεφών, δυναμικών επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, με έμφαση στο εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας, των συνεργασιών, του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων και τέλος την συνολική επανεκβιομηχάνιση της χώρας (στόχος και της ΕΕ στη στρατηγική 2020).

Συνολικότερα στοχεύει στην αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας για έξοδο από την κρίση, δίνοντας έμφαση σε τομείς που συμβάλλουν στην τεχνολογική αναβάθμιση της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης αξιοποιώντας την αξιόλογη θέση της χώρας στην παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ύπαρξη αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε η χώρα μας να κατακτήσει έναν καλύτερο ρόλο στον Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Για να σηματοδοτήσουμε αυτή τη στροφή ενισχύουμε ιδιαίτερα δυο κλάδους: της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών και της Αγροδιατροφικής  αλυσίδας (από το χωράφι έως τον τουρισμό).

Οι 3  κεντρικοί πυλώνες του νέου Αναπτυξιακού και συνάμα του αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, είναι:

1) Η σταδιακή μετατόπιση των προτεραιοτήτων από την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας και χαμηλής έντασης γνώσης προς μια νέα κατεύθυνση η οποία χωρίς να αγνοεί τα συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας θα επενδύσει στην ανακάλυψη νέων πηγών αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στη δόμηση νέου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αυτής κατεύθυνσης  θα είναι:
- Η προσπάθεια επανεκβιομηχάνισης της χώρας.
- Η στροφή σε διεθνώς εμπορεύσιμες υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
- Η αύξηση του τεχνολογικού περιεχομένου προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και καινοτόμων διαδικασιών.

2) Η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

3) Η στήριξη του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, σε αντιδιαστολή με τη μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική που οδήγησε στη θεμελίωση της μεγέθυνσης της χώρας στην εισαγόμενη καταναλωτική ζήτηση.

3. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

Ο νέος Αναπτυξιακός επιχειρεί να διορθώσει μια σειρά παθογενειών των παλαιότερων νόμων μέσω μιας σειράς καινοτομιών:

1. Δεν είναι ένας γενικός νόμος που απευθύνεται αδιαφοροποίητα σε όλους αλλά «απαντά» σε συγκεκριμένα προβλήματα: α) είτε μέσω σαφούς προτεραιοποίησης κατηγοριών επιχειρήσεων (π.χ. μικρό μέγεθος επιχειρήσεων + δεν συνεργάζονται: ενισχύονται συγχωνεύσεις, Επιχειρηματικές συστάδες (clusters), ολοκληρωμένα χωρικά σχέδια – τοπικές αλυσίδες αξίας). β) μέσω καθιέρωσης συγκεκριμένων καθεστώτων, εξειδικεύεται σε επιμέρους οκτώ καθεστώτα ενίσχυσης, διαφορετικής το καθένα στόχευσης.

2. H ενίσχυση γίνεται πρωτίστως με φοροαπαλλαγές (45% συνόλου ενισχύσεων – πλησιάζουμε τον μ.ό. της ΕΕ 54%), καθώς μέσω αυτών ενισχύουμε πλέον και κυρίως την απόδοση και όχι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, την ύπαρξη δαπανών ανεξαρτήτως τελικού αποτελέσματος (95% ήταν επιχορηγήσεις).  Προκειμένου οι ενισχύσεις που παρέχονται με το κίνητρο της φοροαπαλλαγής (100%) να είναι ισοδύναμες με τις ενισχύσεις της επιχορήγησης. τα ποσά των επιχορηγήσεων ορίζονται στο 70% (με βάση υπολογισμού τη σύγκριση της καθαρής παρούσας αξίας των δύο ειδών ενισχύσεων υπολογιζόμενης με προεξοφλητικό επιτόκιο, το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου).

3. Στους προηγούμενους νόμους ελάχιστες επιχειρήσεις απορρόφησαν σημαντικό ποσοστό των διαθέσιμων ενισχύσεων. (6 όμιλοι  -5 στην ενέργεια 1 τουρισμό-,  πήραν  1 δισ., 8,1%   των συνολικών ενισχύσεων  95   όμιλοι   πήραν  3 δισ. 25,4%   των συνολικών ενισχύσεων).
Στον τρέχοντα νόμο τίθενται πλαφόν στα ύψη των ενισχύσεων που μπορεί να λάβουν τα μεμονωμένα  επενδυτικά  σχέδια (
4. Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης: α) με βάση την επίδοση: εξωστρέφεια, καινοτομία συγχωνεύσεις, αύξηση απασχόλησης, 2 κλάδους (ΤΠΕ – Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα), υψηλή προστιθέμενη αξία, β) με βάση την περιοχή: Μείωση πληθυσμού, νησιωτικές, ορεινές, παραμεθόριες περιοχές και περιοχές αυξημένου μεταναστευτικού φόρτου, οργανωμένους υποδοχείς και τέλος τα 9 νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Με αυτόν τον τρόπο στον νέο αναπτυξιακό υπάρχει άμεση διασύνδεση ανάμεσα στον στόχο και στα μέτρα που υιοθετούνται για την υλοποίησή του. 

5. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων (ζήτημα που έχει βγει από την πολιτική ατζέντα τα τελευταία χρόνια) και κυρίως την υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητας των παραμεθόριων περιοχών. Στήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική, είτε λόγω μειονεκτικών γεωγραφικών συνθηκών (ορεινές, μικρές νησιωτικές κτλ.), είτε  λόγω συγκυριών γειτνίασης με χώρες που παρέχουν ιδιαίτερα χαμηλούς φορολογικούς, ασφαλιστικούς κτλ. συντελεστές, επομένως η βελτίωση της γεωγραφικής και κοινωνικής συνοχής της χώρας.

6. Χρησιμοποιεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (Funds), Με στόχο α) την επίτευξη μόχλευσης των δημοσίων πιστώσεων, β) την ενίσχυση επενδύσεων με χρήση και μηχανισμών της αγοράς, γεγονός που επιτρέπει την επενδυτική κάλυψη τομέων της αγοράς που δύσκολα είναι προσβάσιμες μέσω των συνήθων διαδικασιών του νόμου, γ) την επιστροφή των δημοσίων πιστώσεων σε βάθος 10ετίας.

7. Εισάγει διαδικασίες αξιολόγησης των συνεπειών του νόμου τόσο κατά τη διάρκεια εφαρμογής του (on going) όσο και εκ των υστέρων (ex post). Όλη η διαδικασία θα γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα.

8. Απλοποίηση των διαδικασιών με παράλληλη αύξηση διαφάνειας  Με στόχο: την μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών, την πληρέστερη εξασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και την ανάκτηση εμπιστοσύνης της επιχειρηματικής κοινότητας στο σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικής πολιτικής.

9. Στοχεύει στην ενθάρρυνση επενδύσεων και από το εξωτερικό γιΆ αυτό μαζί καταθέσαμε και τροπολογίες δυο νόμων: α) για τις ενδοομιλικές υπηρεσίες, β) για τις επενδύσεις από μετανάστες ώστε να πάρουν άδεια παραμονής. ¶μεσα, θα προχωρήσουμε σε αλλαγές της νομοθεσίας για τις «Στρατηγικές Επενδύεις» (fast track) / ¶μεσες Ξένες Επενδύσεις.

4. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ

Σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν, λόγω υπερδεσμεύσεων, πολλά επενδυτικά σχέδια (6.300) για τα οποία το ελληνικό κράτος οφείλει μεγάλα χρηματικά ποσά (6,4 δισ.). Για να είναι απολύτως κατανοητό το μέγεθος του ζητήματος αναφέρω ότι για τους 2 προηγούμενους νόμους θα διατεθούν 2,5 δισ., ενώ για τον νέο νόμο 1,1 δισ.

Αν οι αιτήσεις ξεπερνούν σημαντικά τις προβλέψεις μας για επενδύσεις, είμαστε έτοιμοι αφενός μεν να διαπραγματευτούμε με όποιους χρειάζεται για την αύξηση των διατιθέμενων ποσών, και αφετέρου εμείς οι ίδιοι να προβούμε σε εκείνες τις εσωτερικές μετακινήσεις πόρων στο ΠΔΕ, στο ΕΣΠΑ κτλ. ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη ζήτηση. 

Κλείνω με μια τελευταία και για μένα ιδιαίτερα σημαντική επισήμανση:
Ο Αναπτυξιακός νόμος αποτελεί ένα σοβαρό νομοθέτημα, καθώς δομικά επηρεάζει αρκετά την ελληνική οικονομία (παρόλο που ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα: καθυστέρηση, διαθέσιμοι πόροι, κλπ), ενώ συντελεί στο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (10% άμεσα και έμμεσα 15-20%) και ενισχύει την απασχόληση 32.000 άμεσα (16.000 από νέο + 16.000 από 2 παλιούς) + > 250.000 έμμεσα.

- Συγκεκριμένα θα δοθεί μέσω των 3 Αναπτυξιακών νόμων ενίσχυση ύψους 3,6 δισ. ενώ δόθηκε ήδη στους 2 παλιούς νόμους ενίσχυση  1 δισ. Δηλαδή συνολική ενίσχυση 4,6 δισ.
- Η ενίσχυση αυτή αντιστοιχεί σε επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν ύψους 4,6 Χ 3 =  13 δισ.
- Λόγω του πολλαπλασιαστή (1,7) από τις επενδύσεις θα προκύψει αύξηση του ΑΕΠ 22 δισ.  = 13 Χ 1,7 δισ.
- Στο διάστημα 2008-15: υπήρξε μείωση του ΑΕΠ 70 δισ. (από 242 σε 176 δισ.) και της απασχόλησης 1 εκ.
- Η αύξηση του ΑΕΠ που θα προκαλέσουν οι επενδύσεις των 22 δισ. αντιστοιχεί στο 1/3 της μείωσης του ΑΕΠ και θα προκαλέσει και αντίστοιχη 1/3= 300.000 μείωση της ανεργίας. Εκτιμούμε πως η μείωση της ανεργίας θα είναι αρκετά χαμηλότερη (γύρω στις 250.000 με δεδομένο ότι η ανάπτυξη στην προηγούμενη περίοδο είχε στηριχθεί σε επενδύσεις έντασης εργασίας (κατασκευές, εμπόριο κλπ).

Υπήρξε συνειδητά εξ αρχής μια ουσιωδώς διαφορετική προσέγγιση στη διαδικασία σχεδιασμού και σύνταξης του συγκεκριμένου αναπτυξιακού νόμου, ήτοι ανοιχτή και ουσιαστική διαβούλευση επί μήνες με όλους τους κοινωνικούς και-παραγωγικούς εταίρους. Η διαβούλευση αυτή δεν έγινε ούτε για τυπικούς λόγους ούτε για να λέμε ότι ακολουθήσαμε μια «δημοκρατική» διαδικασία. Υιοθετήθηκε αυτή η διαδικασία προκειμένου να συνταχθεί ένα αναπτυξιακό νομοθέτημα στο οποίο όλοι, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, θα αναγνωρίζουν την προσωπική τους συμβολή στη διαμόρφωσή του, θα το θεωρούν στον ένα ή τον άλλο βαθμό ως δικό τους, ως το νόμο που προσπαθεί να απαντήσει στις ανάγκες τους, και επομένως ένα νόμο που θα τον εμπιστευτούν, θα θελήσουν να τον στηρίξουν και εν τέλει να τον αξιοποιήσουν πραγματοποιώντας επενδύσεις.

Δυστυχώς, και εδώ εστιάζει η καταληκτική μου επισήμανση, ο νέος Αναπτυξιακός δεν αντιμετωπίστηκε με τη δέουσα πολιτική δεκτικότητα που επιβάλλουν πλέον οι δημοσιονομικές περιστάσεις, αλλά και αυτοτελώς η σημασία του. Και ενώ μέχρι και το στάδιο της κατάθεσής του στη Βουλή, τα πολιτικά μηνύματα που λαμβάναμε ήταν εν γένει θετικά, κατά τη φάση της επεξεργασίας του στη Βουλή η συζήτηση εντός και εκτός Βουλής αναλώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε κάποια υπαρκτά αλλά ήσσονος σημασίας ζητήματα, σε ένα πλαίσιο που πολύ λίγο συνέβαλε σε ένα ουσιαστικό διάλογο για τη βελτίωση των ρυθμίσεων και την ανάδειξη του υπερκομματικού βεληνεκούς του νομοθετήματος.

Πιστεύω ότι αδικούμε την χώρα και τους εαυτούς μας όταν από τη θέση ευθύνης του ο καθένας δεν συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση και αξιοποίηση του εκάστοτε αναπτυξιακού νόμου, αλλά προτιμά να τον υπερβαίνουν οι περιστάσεις εμμένοντας στην άσκηση άγονης κριτικής. Είναι κοινά αποδεκτό ότι προ πολλού έχει έλθει η ώρα για μεγάλες τομές και δομικές αλλαγές που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη μεταστροφή του επενδυτικού κλίματος στη χώρα. Η μεταστροφή όμως αυτή για να επέλθει απαιτεί κοινά μέτωπα, συντονισμένες προσπάθειες και γόνιμες πολιτικές συγκλίσεις από τους εκφραστές του δημόσιου λόγου, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύουν στην πράξη ότι αναγνωρίζουν την ιστορικότητα της συγκυρίας αλλά και του ρόλου τους αρθρώνοντας μεστό πολιτικό λόγο και ενισχύοντας τις προσπάθειες εθνικής σημασίας.

Τώρα που ο Νόμος πρακτικά μπαίνει στην πιο σημαντική του φάση, αυτή της υλοποίησης, αποτελεί δική μου προσδοκία η διασφάλιση της μέγιστης δυνατής πολιτικής στήριξης, ώστε με τη θετική αυτή συμβολή να αποτελέσει ο Αναπτυξιακός Νόμος πόλο έλξης πολλών και σημαντικών επενδύσεων. Καλούμε επίσης όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς φορείς να γίνουν «πρέσβεις» της οικονομίας στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας τα προτερήματα, τις δυνατότητες και τα δυνητικά οφέλη που προσφέρει σε επίδοξους επενδυτές. Έτσι, ώστε να σηματοδοτηθεί έμπρακτα μια πορεία ανάπτυξης που θα μειώσει την ανεργία και θα επιφέρει ουσιαστικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία.

moreπερισσότερα...

5/7/2016 - Ελληνοκινεζικό επιχειρηματικό φόρουμ για την ενίσχυση της ναυτιλίας στο Πεκίνο που διοργάνωσε το Enterprise Greece με τον αντίστοιχο φορέα της Κίνας (China Council for the Promotion of International Trade)

Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Κίνα κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον Πρωθυπουργό, ο φορέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση εξαγωγών, Enterprise Greece, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο φορέα της Κίνας (China Council forthe Promotion of International Trade), διοργάνωσαν σήμερα σινο-ελληνικό επιχειρηματικό φόρουμ για την ενίσχυση της συνεργασίας στη ναυτιλία με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης (China- Greece Maritime Cooperation Forum to Fuel Growth).

Στην ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, υπογράμμισε τις δυνατότητες που ανοίγονται για την ελληνική οικονομία μέσω της συνεργασίας με την Κίνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προοπτικές που δημιουργούνται στους κλάδους των υποδομών και του τουρισμού. Ο Υπουργός υπέγραψε, μάλιστα, συμφωνία για τριετές κοινό πρόγραμμα δράσης με την κινεζική Εθνική Διοίκηση Τουρισμού. Μεταξύ άλλων αυτό προβλέπει:

  1. Αμοιβαία τουριστική προβολή των δύο χωρών.
  2. Συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, στο πεδίο ειδικών μορφών τουρισμού, όπως στον πολιτιστικό, γαμήλιο, ιατρικό & ευεξίας, συνεδριακό.
  3. Συνεργασία στον τομέα της αμοιβαίας προώθησης του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού τουρισμού, με σκοπό την αμοιβαία προσέλκυση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών στις δύο χώρες.
  4. Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, μέσω της αμοιβαίας διοργάνωσης εντατικών μαθημάτων ελληνικής και κινεζικής γλώσσας για τους επαγγελματίες και εργαζόμενους του κλάδου.
  5. Αμοιβαία ενημέρωση για τα ισχύοντα επενδυτικά προγράμματα αλλά και τα κίνητρα για νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο του τουρισμού.
  6. Δρομολογείται η έναρξη απευθείας τακτικών και έκτακτων πτήσεων μεταξύ Αθήνας-Πεκίνου.
  7. Ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο Διεθνών Οργανισμών, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού.

Στο πλαίσιο του φόρουμ τα μέλη της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής που συντόνισε το Enterprise Greece (συμμετέχουν περίπου 45 επιχειρηματίες, προερχόμενοι κυρίως από τους τομείς της τεχνολογίας, ναυτιλίας, ενέργειας, τουρισμού, υγείας, των καλλυντικών, της αγροδιατροφής και μηχανολογικό εξοπλισμού), πραγματοποίησαν ομιλίες-παρουσιάσεις, καθώς και περίπου 150 κατ' ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις με κινέζους επιχειρηματίες. Στο φόρουμ συμμετείχαν πάνω από 300 Κινέζοι επιχειρηματίες.

Παρουσία του κ. Σταθάκη, του Κινέζου Υπουργού, αρμόδιου για θέματα ναυτιλίας, Wang Hong και των επικεφαλής των οργανισμών προώθηση εξωστρέφειας των δύο χωρών, Χρήστου Στάικου και Jing Zengwei, υπογράφηκαν 8 συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων, που αφορούν στην ενίσχυση της σινο-ελληνικής συνεργασίας στους τομείς των επενδύσεων, των ακινήτων, του εμπορίου και της τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα της αποστολής συμπληρώνεται από σειρά κλαδικών επισκέψεων, που περιλαμβάνουν επενδυτικά σεμινάρια και εταιρικές παρουσιάσεις στους τομείς του τουρισμού, της τεχνολογίας, των εξαγωγών, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Την Τετάρτη η ελληνική αποστολή θα μεταβεί στη Σαγκάη, όπου επίσης προγραμματίζεται  επιχειρηματικό φόρουμ και κατ' ιδίαν επιχειρηματικές συναντήσεις.

moreπερισσότερα...

5/7/2016 - Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Δείτε εδώ την σχετική Τροποποίηση της Πρόσκλησης 

moreπερισσότερα...

5/7/2016 - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (επικαιροποίηση των με Α/Α 1, 7,10, 14, 15, 19, 24, 80 ερωτήσεων του αρχείου και επαναδιατύπωση - συμπλήρωση των 55 και 68)- σύμφωνα με την 2η τροποποίηση πρόσκλησης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 1898/483/A2/13-04-2016 και με την 3η τροποποίηση πρόσκλησης με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2335/613/A2/09-05-2016

Δείτε εδώ την σχετική Απόφαση 

moreπερισσότερα...

1/7/2016 - Ελληνογερμανικό Συνέδριο - Χρηματοδότηση έργων για την ενέργεια - Έμφαση στις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε σήμερα ως βασικός ομιλητής στο Ελληνογερμανικό Συνέδριο με τίτλο «Ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και τη Γερμανία - Προοπτικές για το 2020 και μετά», σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τη χρηματοδότηση έργων για την ενέργεια στην Ελλάδα. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αντικαγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, στην Αθήνα.

Ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στις σημαντικές νέες εξελίξεις που προκύπτουν ύστερα και από τη διεθνή συμφωνία που υπεγράφη τον περασμένο Δεκέμβριο στην Παγκόσμια Σύνοδο για το Κλίμα στο Παρίσι, τόνισε πως η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων καθίσταται ζωτικής σημασίας και για την Ελλάδα, καθώς συμβάλλει τόσο στην επίτευξη των στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην αναζωογόνηση της οικονομίας.

«Η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν τον σημαντικότερο “ενεργειακό πόρο” της χώρας. Η χώρα, παρά την κρίση, έχει προγραμματίσει να διαθέσει περίπου το 20% από το σύνολο των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που της αναλογούν σε παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, ποσοστό που υπερβαίνει κατά 30% την υποχρέωση της χώρας βάσει των διεθνών συμφωνιών», τόνισε ο Υφυπουργός. «Στους στόχους μας είναι η αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους της παραγωγής, το οποίο στην Ελλάδα είναι υψηλό, και η σταδιακή αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας στην κατεύθυνση ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε ένα δεσμευτικό και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο δράσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε διεξοδικά στους πόρους του νέου ΕΣΠΑ που υποστηρίζουν δράσεις και έργα τα οποία κινούνται στην κατεύθυνση της τροποποίησης του ενεργειακού υποδείγματος παραγωγής και κατανάλωσης. Ειδική αναφορά έκανε στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, τα οποία αφορούν τόσο τον οικιακό τομέα όσο και τα δημόσια και δημοτικά κτίρια. Επιπλέον, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου, του Σχεδίου Γιούνκερ και επιπρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων που σχεδιάζει το Υπουργείο, ώστε να ενισχυθούν μεταξύ άλλων έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κυρίως στις μεταφορές και τον πρωτογενή τομέα.

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός επισήμανε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από αρχές Ιουλίου δίνεται πλέον λύση στο πρόβλημα 8.000-10.000 δικαιούχων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον», ενώ η συνολική δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσω του νέου «Εξοικονομώ» υπολογίζεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, έχουν ακόμη εκδοθεί ήδη δύο σημαντικές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτιριακού αποθέματος και τη βελτίωση της κινητικότητας. Σύντομα θα εκδοθούν έξι επιπλέον δράσεις προϋπολογισμού 71,8 εκατ. ευρώ, που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στις περιφέρειες, την παραγωγή ενέργειας από μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) ή με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και τον περιορισμό των επιπτώσεων των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας. Σε ό,τι τέλος αφορά το σχέδιο Γιούνκερ, έχουν συνολικά κατατεθεί προτάσεις για 20 έργα ενέργειας ύψους 2,2 δισ. ευρώ,

Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Υφυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με οικονομικά και επιχειρηματικά στελέχη για το νέο πλαίσιο συνεργασίας που διαμορφώνεται, με στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων από τη Γερμανία στον ενεργειακό τομέα αλλά και συνολικότερα.

 

moreπερισσότερα...

1/7/2016 - Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας για προώθηση των εξαγωγών

Κοινή Δήλωση Προθέσεων για Συνεργασία στην Προώθηση των Εξαγωγών υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης και ο Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.
 
Η εν λόγω συμφωνία αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την ενδυνάμωση των θεσμικών υποδομών της Ελλάδας για την προώθηση των εξαγωγών.

Η υπογραφή έγινε στο περιθώριο του συνεδρίου με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και τη Γερμανία – Προοπτικές έως το 2020 κι έπειτα», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, του Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ελληνικού Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

moreπερισσότερα...

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   >
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης