Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

Γεώργιος Σπυριδάκης / Kατασκευή κουτιών από πλαστικές και ξύλινες πρώτες ύλες [11/11/2019]


Η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ του Γεώργιου Σπυριδάκη ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων και θηκών από πλαστικές και ξύλινες πρώτες ύλες. Η εταιρεία εντάχθηκε στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με συνολικό προϋπολογισμό έργου 200.000 ευρώ.

Η υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου αποτέλεσε κίνηση στρατηγικής σημασίας για την επιχείρηση για την κάλυψη των διευρυνόμενων αναγκών και απαιτήσεων των πελατών της καθώς και για την εδραίωση περαιτέρω της θέσης της στην αγορά, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον κλάδο δραστηριοποίησής της.

Μέσω του προγράμματος η επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε για να εξοπλισθεί με δύο νέες μήτρες προκειμένου να μπορεί να παράξει κιβώτια διαφορετικών διαστάσεων, ώστε να αναπτύξει την γκάμα των παραγόμενων προϊόντων, καθώς επίσης και με μία μηχανή περιτύλιξης παλετών προκειμένου να έχει την δυνατότητα να περιτυλίγει μεγαλύτερες παλέτες σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση. Παράλληλα επένδυσε σε προμήθεια νέων λογισμικών απαραίτητων για την αναβάθμιση των δομών λειτουργίας της, σε εξοπλισμό για την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σε δαπάνες για την προβολή – προώθηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της κ.ά.

Η επένδυση συμβάλει στη σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών με σταδιακές αυξήσεις, στη διείσδυση σε νέες  αγορές, στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και των λειτουργικών υποδομών της επιχείρησης και στην αποτελεσματικότητα των λειτουργικών και παραγωγικών  διαδικασιών.  Παράλληλα η επιχείρηση εκσυγχρονίζεται τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας της, το ενεργειακό της αποτύπωμα και αυξάνοντας την εξωστρέφεια της και την προβολή της στο ευρύ κοινό.

 

 

 

spy


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης