Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

Ως επιτυχημένο παράδειγμα Δράσης του ΕΚΤ επιλέγεται και προβάλεται απο την Ε.Ε η Δράση του ΕΠΑνΕΚ "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαιδευσης (Β κύκλος)" [25/5/2020]


Συμμετοχή στον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ESF Communicator Competition (Διαγωνισμός Επικοινωνίας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου- ΕΚΤ) είχε η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με τη Δράση "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)".  

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να προβάλει έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) σε όλη την Ευρώπη και να επιβραβεύσει τις καλύτερες ιδέες επικοινωνίας τους.  Σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΕΥΣΕΚΤ, η εν λόγω Δράση του ΕΠΑνΕΚ επιλέχθηκε ως υποψήφια χάρη στην υποδειγματική της επικοινωνιακή στρατηγική και υλοποίηση.  Σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε οπτική ταυτότητα, microsite που περιείχε όλες τις πληροφορίες για την Δράση, infographics, αφίσες, e-banners, gifs,  media kit και video.  Επίσης, ενεργοποιήθηκε το δίκτυο πολλαπλασιαστών πληροφόρησης του Προγράμματος, έγιναν αποστολές direct mail και εκτενής χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει την Δράση ως καλή πρακτική για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν από τη δυνατότητα που παρέχεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι άνεργοι, μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητα τους και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Την δημοσίευση της Ε.Ε μπορείτε να δείτε εδώ  

    

Δράση του ΕΠΑνΕΚ "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαιδευσης (Β κύκλος)"

 

Τομέας Παρέμβασης:

Μεταποίηση, Υπηρεσίες, Κατασκευές, Εκπαίδευση, Χονδρικό Εμπόριο

Περιφέρεια:

Όλη η Ελλάδα

Επιχ. Πρόγραμμα:

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Δράση:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαιδευσης (Β κύκλος)

Ταμείο:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Π/Υ: Δημόσια Δαπάνη:

 

150.000.000 ευρώ

Φορέας Υλοποίησης:

ΕΦΕΠΑΕ

 

     

 ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης