Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Παραδείγματα Έργων

Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρώτικο Διασυνδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης / Ένα έργο εθνικής σημασίας υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ [1/11/2018]


Tο έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι ένα τεχνικά σύνθετο έργο στρατηγικής εθνικής σημασίας με μεγάλη προστιθέμενη αξία και του οποίου η χρηματοδότηση και υλοποίηση έχει ξεκινήσει από την Προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Το έργο έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση ως έργο «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας». Χάρη σε αυτό θα εξασφαλιστεί η αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Πάρου, Μυκόνου και Νάξου με ηλεκτρική ενέργεια για τα προσεχή 30-40 χρόνια. Με το έργο επιτυγχάνεται η μελλοντική ασφαλής τροφοδότηση των νησιών των Κυκλάδων χωρίς να είναι αναγκαία η εγκατάσταση ρυπογόνων νέων «Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής».

Τα οφέλη είναι σημαντικά καθώς μειώνεται το κόστος παραγωγής (υποκατάσταση πετρελαίου με Φ.Α.) και συνεπώς μειώνεται το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης των νησιών. Επίσης με το έργο δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για την αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού της αιολικής ενέργειας στο Αιγαίο Πέλαγος.

Ο πληθυσμός που θα ωφεληθεί από το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κ.ο.κ.) μέσω της μείωσης της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας, της προώθησης των ΑΠΕ και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επίσης θα βελτιωθεί το περιβάλλον των νησιών μέσω της απομάκρυνσης των πετρελαϊκών σταθμών και με την αποφυγή κατασκευής Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης επί των νησιών και τη χωροθέτηση των απαιτούμενων Υποσταθμών τύπου GIS στην έξοδο των υποβρυχίων καλωδίων με στόχο την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χώρου κατασκευής τους και την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στο περιβάλλον. Αλλη αξιοσημείωτη θετική συνέπεια του έργου είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τουριστικής δραστηριότητας που είναι και ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας των νησιών λόγω του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιφέρει μείωση τιμών μετά την ενσωμάτωση στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

 

kukl

 


ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης