Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα (Β Φάση) [1/8/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 01/08/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 02/08/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/02/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 100

Προϋπολογισμός: 5.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στo ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

Αντικείμενο της δράσης με κωδικό 03-6c-3.5-01: «Συνδρομή στη βελτίωση δημόσιων υποδομών που συμβάλουν στην αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας και την ανάπτυξη του τουρισμού (τμηματοποιημένα έργα τομέων τουρισμού και πολιτισμού)» είναι η ενίσχυση για την ολοκλήρωση πέντε (5) τμηματοποιημένων έργων δημόσιας υποδομής των τομέων Τουρισμού και Πολιτισμού της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα» στην οποία αφορά η παρούσα Πρόσκληση.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης αυτής είναι η διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του συγκροτήματος του Αχιλλείου με σκοπό τη βελτίωση της ελκυστικότητας ως τουριστικού προορισμού και της ευρύτερης περιοχής του συγκροτήματος.

Παράλληλα, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, αναμένεται να εμπλουτιστεί το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν, να ενθαρρυνθεί και να ωφεληθεί η τοπική οικονομία και ειδικότερα η μικρο-επιχειρηματικότητα.

Η Β' φάση του έργου αναμένεται να περιλαμβάνει, κατ'ελάχιστον, τα εξής:

• αποκατάσταση του Συγκροτήματος του Αχιλλείου, σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε και τις άδειες που εκδόθηκαν κατά την Α΄φάση της πράξης (κτίρια Ανακτόρου, Στρατώνων, Βαρώνου, Κλίμακα Heine),

• συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης σταθερών και κινητών εκθεμάτων, τοιχογραφιών και κονιαμάτων στα 3 κτίρια (Ανάκτορο, Στρατώνες, Βαρώνου) από την αρμόδια διεύθυνση και επανέκθεση αυτών. 

Πληροφορίες: Σοφία Βισίλια, Τηλ: 2131503643, e-mail: svisilia@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
27/12/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης - Παράταση
26/9/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης
26/9/2018 Τροποποίηση Εντύπου Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
1/8/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
1/8/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
1/8/2018 Έντυπο Ενημέρωσης Στοιχείων Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης