Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης Γενιάς [9/11/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 09/11/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/12/2018
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 108

Προϋπολογισμός: 6.240.000,01 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στην παρούσα πρόσκληση εντάσσονται δράσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων διαφόρων τομέων της οικονομίας στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία μέσω της εφαρμογής μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων που αφορούν το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο Επόμενης Γενιάς (NGA Plan).

Ενδεικτικά ενέργειες που δύνανται να περιλαμβάνονται αποτελούν:

• Δημοσιότητα –Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση Ωφελουμένων

• Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε θέματα σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης Γενιάς (NGA Plan)

• Πιστοποίηση Δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της κατάρτισης (με βάση επαγγελματικά περιγράμματα - Σχήματα Πιστοποίησης με διαπίστευση από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς)

• Η ανάπτυξη Σχημάτων Πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17024(Πιστοποίησης Προσώπων) ή πρότυπα του ΕΟΠΠΕΠ για επιλεγμένες ειδικότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του NGA Plan σε τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Η Πιστοποίηση Δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της κατάρτισης θα παρέχεται από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, Τηλ.: 2131503761, e-mail: ch.karakasis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
26/3/2019 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου Επόμενης Γενιάς»
9/11/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
9/11/2018 Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης