Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχειων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE [15/12/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 053

Προϋπολογισμός: 7.379.428.24 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία  (ΕΚΧΑ ΑΕ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Tο έργο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE» αφορά στην παροχή νέων διαδικτυακών υπηρεσιών από το Κτηματολόγιο, την επαναοριοθέτηση των περιοχών NATURA στη χώρα και την προσαρμογή των δεδομένων της εταιρείας με την οδηγία INSPIRE. Το έργο θα συμβάλει αποφασιστικά στην επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των εμπράγματων συναλλαγών, γεγονός που αναμένεται να αξιοποιηθεί από το σύνολο του επαγγελματικού χώρου που σχετίζεται με τον τομέα αυτό προς όφελος τόσο των πολιτών, όσο και των επιχειρήσεων.
H πράξη θα έχει οριζοντιο χαρακτήρα. Πρόκειται για μεταφερόμενο έργο από την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»).

Πληροφορίες: Φλώρα Μουστακάτου, Τηλ.: 213-1503647, Fax: 2107473666, Email: fmoustakatou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
4/12/2018 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ" ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ INSPIRE»
30/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης στοιχείων της ΕΚΧΑ Α.Ε στις επιταγές της οδηγίας INSPIRE»
15/12/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/12/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
EquiFund

EquiFund

TEPIX

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Εξοικονομώ ΙΙ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης