Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα [3/4/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 3/4/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 3/4/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/7/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 058

Προϋπολογισμός: 5.000.000. ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το Συγκρότημα Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα Ηλείας αποτελεί ακίνητο διοίκησης και διαχείρισης ΕΤΑΔ Α.Ε., που περιλαμβάνει τις ιαματικές πηγές και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης τους και ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας, με σπάνια βιοποικιλότητα, που εκτείνεται έως τη θάλασσα και αποτελείται από τη Λίμνη Καϊάφα με τις όχθες της, το νησί στη Λίμνη και τη θαλάσσια ζώνη αιγιαλού. Το ακίνητο αποτελεί τμήμα του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας "Θίνες και Παραλιακό Δάσος Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, Στροφιλιά, Κακόβατος" του ευρωπαϊκού δικτύου NATURA 2000 με κωδ. GR 2330005.
Μέσω της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων για την προστασία του ιαματικού πόρου και των ιστορικών Σπηλαίων από όπου πηγάζει καθώς και για την ήπια διαμόρφωση του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της Λίμνης για τη βέλτιστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ομαλή διακίνηση των επισκεπτών της περιοχής.

Πληροφορίες: Γεώργιος Σούλιος, Τηλ.: 213-1503672, Email: gsoulios@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
11/1/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα»
31/5/2017 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής Λίμνης Καϊάφα - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
3/4/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
3/4/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19