Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων [19/7/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 19/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/09/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 068

Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης αφορά την εκπόνηση του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ)1303/2013, καθώς και επιμέρους αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΕΠ και εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

Πληροφορίες: Γεωργία Σούμπαση, Τηλ.: 2131503650, Email: gsoumpasi@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
16/6/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους Δράσεων»
7/8/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους Δράσεων»
7/11/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων»
31/8/2017 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
19/7/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
19/7/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

E-lianiko | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Perivallontikes Ypodomes | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

ESPA-COVID-19

COVID-19

TEPIX

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης