Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νέα και Ενδιαφέροντα
17/5/2011 - Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στήριξης των επιχειρήσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μέσω του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και του JEREMIE

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), ως ο αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ως συντονιστική αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Ελλάδα, ανακοινώνουν την έναρξη της διαδικασίας Υποβολής Προτάσεων για την επιλογή Ενδιάμεσων Εξειδικευμένων Φορέων που θα συμμετέχουν στην προώθηση και υλοποίηση των προϊόντων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capitals):

  1. «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς» (Seed ICT Fund) και
  2. «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης» (Early Stage ICT Fund)»

για επιχειρήσεις στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), της Πρωτοβουλίας JEREMIE.

Κύριος σκοπός των δύο παραπάνω εργαλείων είναι η προσέλκυση αφενός πεπειραμένων ομάδων διαχείρισης επιχειρηματικών κεφαλαίων και, αφετέρου ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω της μόχλευσης των κεφαλαίων από το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» που διατίθενται στην πρωτοβουλία Jeremie. Η δημιουργία στη χώρα μας νέων ομάδων Διαχειριστών Κεφαλαίων (fund managers), εξειδικευμένων στο χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με έμφαση στη διαχείριση επενδύσεων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης μια επιχείρησης (seed & early stage), είναι καθοριστική για την τόνωση της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμα κεφάλαια ύψους έως 100εκ τα οποία θα επενδυθούν σε επιχειρήσεις τεχνολογίας τα επόμενα 4 χρόνια στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο εκ των δύο εργαλείων, «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Σποράς», αποσκοπεί στη χρηματοδότηση νέο-ϊδρυόμενων εταιριών στα πρώτα βήματά τους μέσω συμμετοχής στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει έως και τις 400.000 ευρώ ανά εταιρία. Συνολικά θα διατεθούν έως 30εκ ευρώ μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου.
Η σημασία αυτού του «προϊόντος» είναι ιδιαίτερη, καθώς θέτει τα θεμέλια για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας από την πρώτη μέρα, από το σημείο 0. Έξυπνες, καινοτόμες πρωτότυπες ιδέες/υπηρεσίες/προϊόντα με δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης, χωρίς να απαιτούν αρχική επένδυση από τον επιχειρηματία, μπορούν να βρουν διέξοδο μέσω της στήριξης από Επενδυτικά Κεφάλαια και να ξεκινήσουν τον αρχικό κύκλο δημιουργίας της επιχείρησης.

Το δεύτερο εργαλείο, «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών στο στάδιο Εκκίνησης», στοχεύει να ανταποκριθεί στην απαίτηση για στήριξη των ολοένα αυξανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της τεχνολογικής καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capital funds) για επενδύσεις στον τομέα αυτό. Έως 70εκ ευρώ πρόκειται να διατεθούν σε επιχειρήσεις με την μορφή συμμετοχής στο κεφάλαιο, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια καινοτόμων επιχειρήσεων, που ήδη δραστηριοποιούνται με επιτυχία στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας με εξωστρεφή και ανταγωνιστικό χαρακτήρα σε διεθνές περιβάλλον. Οι επενδύσεις αυτές των επιχειρηματικών κεφαλαίων θα ξεκινούν από τις 400.000 και μπορούν να φθάνουν έως μερικά εκατομμύρια.
Τα συγκεκριμένα προϊόντα συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα «Μακεδονία – Θράκη» και «Αττική»  2007-2013.

Η παρούσα Πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένες Εταιρίες/Οργανισμούς στη διαχείριση Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Fund Managers), τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό και πληρούν συγκεκριμένους όρους/κριτήρια όπως αυτά προβλέπονται στα σχετικά έγγραφα.

Στο πλαίσιο της προώθησης και υλοποίησης των προϊόντων αυτών, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει ήδη ξεκινήσει σειρά συναντήσεων και ενημερωτικών επαφών με εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς διαχείρισης Επιχειρηματικών Κεφαλαίων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της πληροφόρησης και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας αυτής.

Συνέχεια αυτών των επαφών αποτελεί το ταξίδι που πραγματοποιούν αυτήν την εβδομάδα, ο Σύμβουλος του Πρωθυπουργού και Συντονιστής της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ. Παντελής Τζωρτζάκης και ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, κ. Αντώνης Μαρκόπουλος στις ΗΠΑ (Silicon Valley, California), προκειμένου να παραστούν σε προγραμματισμένες συναντήσεις με εκπροσώπους σημαντικών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και να παρουσιάσουν τα παραπάνω προϊόντα αλλά και τη δυναμική της χώρας μας τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων στη δημιουργία επιχειρήσεων προστιθέμενης αξίας. Στόχος των συναντήσεων είναι η προσέλκυση κεφαλαίων αλλά και ομάδων με σημαντική εμπειρία στις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, στη χώρα μας.

Σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, η στροφή στην επιχειρηματικότητα υψηλής τεχνολογίας, η χρήση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και η ανάδειξη επενδύσεων που θα στηρίξουν αυτήν την επιχειρηματικότητα, δρουν πολλαπλασιαστικά στη δημιουργία ενός νέου προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης, τονώνοντας παράλληλα την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Πρωτοβουλία JEREMIE, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στη χρηματοδότηση, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ, στο πλαίσιο των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Μακεδονία – Θράκη», «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και «Αττική», 2007-2013. Μέσω της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας, δίνεται η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη να αξιοποιήσουν μέρος των κοινοτικών πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων που προορίζονται για τις ΜμΕ, μέσα από την εφαρμογή χρηματοοικονομικών προϊόντων, ειδικά σχεδιασμένων για αυτές, όπως δάνεια, εγγυήσεις δανείων και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών. Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, η χρηματοδότηση χορηγείται στις ΜμΕ μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών και Εξειδικευμένων Φορέων (Financial Intermediaries).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα σχετικά έγγραφα, στα οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες και περιλαμβάνονται τα σχετικά έντυπα υποβολής αιτήσεων, από τις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων:


και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2011.

Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Αγγλική.


18/5/2011 Δελτίο Τύπου
backεπιστροφήinfoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης