Υπουργείο Οικονομίας & ΑνάπτυξηςΥπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

GR / EN
Εκτυπώστε αυτή τη σελίδα Αυξήστε το μέγεθος των γραμμάτων Μειώστε το μέγεθος των γραμμάτων
Νέα και Ενδιαφέροντα
22/5/2012 - 573 προτάσεις υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών»

H ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για ένταξη στη δράση του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», βρήκε 573 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 67,5 εκ. € να αιτούνται δημόσιας επιδότησης της τάξης των 46,7 εκ. € .

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΠΑΝ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 30 εκ € στοχεύει στην χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων, υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που έχουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στον κλάδο των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετακόμισης (ΚΑΔ 49.4).

Με την εν λόγω χρηματοδότηση γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό: α) συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, β) μείωση του μεταφορικού κόστους με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, γ) προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων και προωθητικών ενεργειών.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δράση του ΕΠΑΝ ΙΙ ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια του συγκεκριμένου κλάδου.

 

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της δράσης είναι ο ΕΦΕΠΑΕ ( www.efepae.gr) .

 

Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας του αριθμού των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων ανά Περιφέρεια της Χώρας:

 

Περιφέρεια Υλοποίησης

Αριθμός

Συνολικός Π/Υ

Δημόσια Δαπάνη

ΑΤΤΙΚΗ

141

16.131.141,70

11.253.477,06

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

103

12.187.657,22

8.401.786,90

ΚΡΗΤΗ

70

8.419.260,49

5.721.580,40

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

50

6.410.387,60

4.468.242,34

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

47

5.418.369,11

3.785.843,46

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

39

4.556.230,09

3.185.593,28

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

36

3.962.118,70

2.747.954,06

ΗΠΕΙΡΟΣ

25

3.123.818,76

2.164.220,21

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

16

1.801.249,72

1.250.306,64

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

16

1.708.860,52

1.180.150,91

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

14

1.432.464,90

981.297,13

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

9

1.274.831,00

892.381,68

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

7

961.315,00

672.920,50

ΣΥΝΟΛΟ

573

67.387.704,80

46.705.754,57

 

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ύψους 30.000.000,00 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

 


backεπιστροφήinfoepan@mou.gr

801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube
Ημερίδα παρουσίασης και διαβούλευσης του πλαισίου στρατηγικής του ΕΠΑνΕΚ -κίνηση
Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων
Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών με τη χρηματοδότηση των ΠΕΠ

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Jeremie


Ανάπτυξη
Νέος Επενδυτικός Νόμος

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Χάρτης ιστοχώρου

Στατιστικά στοιχεία ιστοχώρου

Όροι χρήσης

Ομάδα έργου

Υπεύθυνος ιστοχώρου

Γραφείο Πληροφόρησης:
Λεωφ. Μεσογείων 56,
11527, Αθήνα
Τηλ: 801 11 36 300
Fax: 210 74 73 666 ώρες 8 πμ-7.00 μμ
Διάυγεια
Συμβατό με τις προδιαγραφές W3C WAI σε επίπεδο ΑΑ

Πιστοποιημένο από τον οργανισμό TUV

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης